Debatt

Smutsiga klassrum

Som hårt arbetande skattebetalare förväntar man sig att det hålls rent i våra offentliga miljöer och framför allt i skolorna. På varje skola är det rektorn som är arbetsmiljöansvarig och ska säkerställa att städningen utförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tyvärr är det få rektorer som verkligen förstår sitt ansvar utan istället skyller ifrån sig på kommunens…

Låt hamnen förbli rekreationsområde

Kommunen arbetar just med att formulera riktlinjer för en framtida utformning av Höganäs hamnområde. Det första utkastet var mycket vagt formulerat och ett slutligt förslag kan förväntas vara ungefär lika luddigt. Några av de viktigaste frågorna har man hittills undvikit helt. Riktlinjerna måste beakta folks önskan att få ha kvar området som ett rekreationsområde. Allt…

Politiker flyr verkligheten

Vår begäran att ta bort den grova träflis som stänger ute stora grupper kommuninvånare från tillgänglighet till det uppskattade naturområdet Ärtan & Bönan ställdes till samtliga politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd, men enligt uppgift har vår skrivelse inte varit uppe till behandling och beslut där. Gustav Wingårdh och Ulf Molin talar därför för sig själva…

Politikernas svar om träflisen

Den träflis som lagts ut på stigarna på Ärtan & Bönan är långt mycket bättre för tillgängligheten än tidigare leriga stigar. Träflisen kommer efter ett tag att stabiliseras som underlag och vid kommande underhåll av stigarna kommer det att ske i samråd med handikappombudet. Ärtan & Bönan är detaljplanelagd, men området omfattas inte av reglering…

Bort med träflisen på Ärtan & Bönan

När promenadstigarna på Ärtan & Bönan i början av sommaren belades med grov träflis blev detta – tidigare för alla tillgängliga och uppskattade naturområde – över en natt otillgängligt för personer som nyttjar rullstol, rullator, käpp med flera. I olika omgångar har funktionshinderföreningarna på plats med rullstolsburna testat framkomligheten med ständigt nedslående resultat. Föreningarna har…

Likhet inför lagen?

Ordföranden för byggnadsnämnden här i Höganäs har säkerligen en bil. Kanske en som han sätter stort värde på och som han verkligen har behov av. Låt oss anta att den blir stulen men återfunnen och att man griper den som stal den. Nu anses väl inte bilstöld som något särskilt grovt brott, så den skyldige…

När glömskan blir norm

I Chicago, en av mina favoriter bland alla musikaler, beklagar sig den bedragne äkta mannen som ingen tycks bry sig om eller lägga märke till. ”Cellophane, Mr. Cellophane shoulda been my name Mr. Cellophane ´cause you can look right through me Walk right by me and never know I´m there.” Bilden som tre av våra…

SD: “Vi har inte ändrat åsikt”

Vi Sverigedemokrater dementerar kraftigt att vi skulle ha ändrat uppfattning i frågan om potatisåkern som framkommer av artikeln i Fyren. Då som nu tycker vi att det är rätt att bygga lägenheter på potatisåkern! Vad vi däremot har en avvikande uppfattning om gentemot den styrande majoriteten i Höganäs kommun det är att man utan att…