Debatt

Dialog till ingen nytta

Ordet ”dialog” innebär ett samtal mellan två eller flera personer eller parter. ”Medborgardialog” kan alltså tydas, eller misstydas, som ett samtal mellan medborgare. I varje fall tycks Höganäs styrande tolkat ordet så, när man bjöd in till medborgardialog beträffande Höganäs hamn. Hur kan det annars förklaras att ingen politiker ville, eller vågade, delta? Vi medborgare…

Politikerbojkott

DHR Höganäsavdelning inbjöd kommunens ledande politiker till att den 11 april tillsammans med rullstolsburna, rullatoranvändare med flera testa framkomligheten på de med grov träflis belagda gångstigarna i strövområdet Ärtan o Bönan. Endast en av elva ledamöter, Lennart Nilsson (S), ställde upp. Ingen av de övriga tio hörde ens av sig. I juni i fjol gjordes…

Luftslottet rämnar

I Sveriges mest välskötta ekonomi fungerar väldigt mycket väldigt dåligt. En av de absolut största bristerna är att man fuskar med bokföringen i Höganäs kommun. En kommuns ekonomiska styrning regleras av Lag om kommunal redovisning (1997:614). För att få hjälp att tolka dessa lagar finns Rådet för kommunal redovisning (RKR) som t ex tar fram…

Luftslott istället för politisk handling

Är det brist på kunskap om ensamkommande flyktingar som skapar denna öronbedövande tystnad? Eller kan det vara så att man inte vågar säga något!? Varför får inte det fåtal ungdomar som är kvar i kommunen stanna här, fortsätta skolan och behålla sina kamrater? Höganäs kommun har fått över 100 miljoner av staten, för att klara…

Osmarta lantisar på topposter

Daniel Svensson skräder inte orden. Han påstår att Kullamoderaterna fört en dumsnål investeringspolitik med en alldeles egen huvudlös ekonomisk styrmodell och därmed “bränt en kvarts miljard”. Påståendet är så magstarkt att man knappt kan tro att det är sant. För det saknas varken utbildningar eller pengar för dem som vill göra miljöinvesteringar. Det statliga Klimatklivet…

M ett lokalt landsortsparti?

“Väl värt att investera i” – men inte för kommunen själv? Vid infarterna till Höganäs kommun sitter sedan några år digitala informationsskyltar och under dessa finns kommunens slogan ”Väl värt att investera i”. Som kommuninvånare undrar man ju om uppmaningen inte gäller kommunen självt? I Kullamoderaterenas valkampanjfilm visar de att kommunen går med över 65…

Filmstudion svarar på kritiken

Vi beklagar det inträffade. Filmstudions styrelse var helt ovetande om att denna reklamfilm skulle visas. Vi har talat med den gamla styrelsen och ingen i den kan påminna sig att det någon gång visats politisk reklam innan Filmstudions visningar, knappt ens någon vanlig kommersiell reklam. Det var med andra ord ingenting vi kunde förutse. Höganäs…

Bio med partipolitisk propaganda

I tisdags visade Filmstudion i Höganäs sin första film för våren på Sagabion. Döm om min förvåning när förfilmen var en partipolitisk propagandafilm för Moderaterna. Vad är detta? En sprudlande idé att trollbinda en förväntansfull publik på dess första film i filmklubbens regi? En valstrategisk fint som förste man ut på spelplanen? Själv upplever jag…