Bytorg ny idé för Vikens centrum

Anders Malmsten och Kjell Cronert presenterar en helt ny idéskiss för Vikens centrum, med utbyggnad av livsmedelsaffären Jollen mot Höganäsvägen och ett kringbyggt torg på Statoil-tomten.
– Man måste ha ett helhetsperspektiv på det här och inte se Jollens utbyggnad som ett isolerat ärende, säger Kjell Cronert, en av initiativtagarna till gruppen Vikens framtid.

Diskussionerna kring
Vikens centrum har varit många och högljudda. När planerna för sexvåningshus presenterades för några år sedan gick vikenborna i taket och förslaget skrotades. Nu är det istället en utbyggnad av Jollen som är aktuell och kommunen har bjudit in till samråd inför detaljplansarbetet, som Fyren tidigare skrivit om.

– Vi vill förhindra att det man bygger idag förstör möjligheterna för det man vill göra i morgon, säger Anders Malmsten, arkitekt och den som ritat det gemensamma förslaget. Med den här idéskissen vill vi bidra till en diskussion om ett levande centrum i Viken och uppmana kommunen att tänka igenom planerna en gång till, innan man beslutar någonting.

Förslaget bygger på ett kringbyggt torg på östra sidan av Höganäsvägen, på den tomt där det idag ligger en bensinmack och en bilverkstad. Verkstaden ska stänga senare i vår, men macken ska vara kvar åtminstone fyra år till. Tre huskroppar på två och en halv våning ligger runt ett öppet torg och Jollen, på andra sidan den betydligt smalare vägen, byggs ut i samma stil.

Småskaligt centrum med ett kringbyggt bytorg. Ritning: Anders Malmsten

Småskaligt centrum med ett kringbyggt bytorg mitt i Viken.
Ritning: Anders Malmsten

Jollen expanderar alltså österut, mot vägen, istället för åt sidorna som i det aktuella förslaget från planavdelningen. Ovanpå den utbyggda affärslokalen finns plats för sex små lägenheter på 65 kvadratmeter vardera. Nuvarande busshållplats försvinner och istället stannar bussarna direkt på Höganäsvägen, vilket innebär att bilarna får vänta och genomfartstrafiken sannolikt minskar.

– Det här är den naturliga knutpunkten i Viken och det har med all önskvärd tydlighet framgått att vikenborna vill ha en småskalig utveckling av byn, säger Kjell Cronert. Och det finns ett stort behov av service och mindre lägenheter för unga och äldre, som vi har tänkt på här.

Åtminstone ovanvåningarna i de fyra husen är tänkta för lägenheter, i olika storlek. En egen vårdcentral i det växande Viken skulle också kunna rymmas runt torget, liksom mindre butiker och olika typer av service.

Utmed byggnaderna byggs ett skärmtak som både håller samman torget på båda sidor om vägen och ger regnskydd, vilket kan utnyttjas för uteserveringar och försäljning. Till exempel kan den nuvarande pizzerian vara kvar och få en ny servering på torget.

– Det här kan bli en inbjudande och naturlig samlingsplats för vikenborna, som även knyter samman gamla och nya Viken på ett bra sätt. Kanske skulle gårdsbutikerna i bygden kunna ha små filialer här, med försäljning av grönsaker och kött, säger Anders Malmsten.

En lagerlokal som tillhör Lantmännen gränsar till torgets östra del och även den har tagits med som en del av bebyggelsen, med likadan ovanvåning som de andra husen. Här tänker sig Kjell Cronert och Anders Malmsten att Lantmännens affär skulle kunna ha nya skyltfönster och ytterligare en ingång mot torget.

– I det liggande förslaget försvinner en hel del parkeringsplatser, säger Anders Malmsten. Vi behåller de platser som redan finns idag, men lägger till en in- och utfart till Höganäsvägen norr om Jollen och placerar en helt ny parkering söder om torget, utmed Karlfältsvägen.

Anders Malmsten och Kjell Cronert har även funderat på hur den så kallade potatisåkern på södra sidan av Karlfältsvägen skulle kunna utvecklas. De båda nämner Visby och Dragør som förebilder, med låg, småskalig bebyggelse som knyter ihop den nya stadsdelen med den gamla bykärnan.

– Man kan förtäta och utnyttja marken effektivt genom att bygga tätt istället för högt, säger Anders Malmsten. Ett trångt gaturum är ofta mycket mer attraktivt och trivsamt än ödsliga tomrum mellan höga huskroppar.

Förslaget är inlämnat till planavdelningen och samrådet är öppet för synpunkter till den 20 april.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren

Läs även Jollen – första höghuset i Vikens centrum