Bygga på landet – dröm eller mardröm

All stadsplanering utgår från planer. Det enskilda byggprojektet vägs mot helheten och styrs av plan- och bygglagen, för att skapa en harmonisk utveckling och en bra helhet. Kommunens översiktsplan är ett styrdokument som skall ge en framtidsbild för kommunen. Förslaget till ny översiktsplan har varit ute på remiss och diskuterats i kommunfullmäktige.

I förslaget till ny översiktsplan för Höganäs kommun står på sidan 26:
”Ny enstaka bostadsbebyggelse utanför planlagt område bör undvikas såvida det inte finns synnerliga skäl för denna”.

De ärenden som vållat de största konflikterna och hetaste debatterna i byggnadsnämnden under senare år, har just varit som i citatet ovan: ”enstaka bostadsbebyggelse utanför planlagt område”.

Nybyggd, spridd bostadsbebyggelse kan få negativa effekter på såväl jordbruket som på landskapsbilden. Det kan också medföra att de boendekvaliteter som förknippas med Kullabygden och Höganäs kommun avsevärt tappar sitt värde.

– Vi tycker att man själv skall få bestämma var man vill ha sitt drömboende, sade kommunalrådet Péter Kovács i debatten om översiktsplanen. Han får stöd av sina partikollegor både i insändare och i agerandet i byggnadsnämnden. Moderaterna tycker att man skall vara generösare i avvikelserna från detaljplanen. Avskaffandet av stadsantikvarieposten är väl också ett led i detta aningslösa värnande om det privata ägandet.

Det är helt i strid med de strategiöverenskommelser man gjort mellan de skånska kommunerna, om att i översiktplanerna hushålla med åkermarken och vara rädd om åkerlanskapet.

Höganäs har ”fantastiska, unika boendemiljöer” säger kommunchefen Herman Crispin i broschyren om Höganäs visioner. Och dessa unika kulturmiljöer som finns runt om i kommunen är av stort värde både för målet att öka invånarantalet och för turistnäringen. Men det krävs både professionella insatser med lokalkännedom och politisk vilja att bevara, för att dessa miljöer ska kunna utvecklas utan att värdet går förlorat.

Ett enstaka ”drömboende” kan förorsaka stor skada på både kulturmiljön, jordbruket och åkerlandskapet och därmed bli en mardröm för våra unika boendemiljöer och den sköra balansen mellan naturvärden och bebyggelse – det som gör Höganäs och Kullabygden så speciellt och attraktivt.

Läs fler artiklar om kulturmiljö

Kestin Schultz

Kestin Schultz

 

.