Bygga i Höganäs hamn – ett måste?!

torn

Det planerade hotelltornet i Höganäs hamn. Bild: Tillbergs Design

Alltsedan ett hotelltorn presenterades har byggnation i Höganäs hamn varit aktuell. På en visionsutställning 2008 presenterades ett hotelltorn i hamnområdet. När det visade sig att intresset från tänkta hotelloperatörer inte infann sig, lades detta förslag åt sidan. Péter Kovács har dock senare uttryckt att det var detta han ville ha.

Hus

Höghusen som röstades ner i folkomröstningen våren 2014. Bild: JAIS arkitekter

2012 presenterades ett nytt förslag. Denna gång med bostäder, affärer och en mycket kraftigt bantad hotelldel. Behovet av hotell, trots alla utsagor från kommunledningen, var nog inte så stort. Aktionsgruppen Rädda Höganäs Hamn gjorde en kraftfull insats och fick till en folkomröstning, där förslaget om att bygga i hamnen röstades ner.

Därefter har behovet av hotell inte varit uppe till debatt, trots att antalet övernattningsmöjligheter i kommunen minskat på grund av asylboenden. Försvann hotellbehovet?

Hösten 2014 dyker helt plötsligt behovet av ett Kulturhus upp. En vision daterad 2004, signerad Péter Kovács. Denna vision har nu dammats av och lanseras med hjälp av en intern kulturutredning som andas beställningsjobb lång väg. Direktivet för utredningen har tydligt varit att påvisa behovet av ett stort kulturhus som måste ligga i hamnen.

En av många floskler i utredningen:
“Att inom besöksnäringen satsa på kultur, kulturmiljö och kulturarv är inte bara en reseanledning, utan är också starkt identitetsskapande för lokalsamhället. Men framför allt, det är viktigt att bygga en känsla av stolthet för bygden bland invånarna.”

Men vi som invånare är nog inte så viktiga:
”Diskussionen har ofta refererat till Richard Floridas tes om att den så kallade kreativa klassen är viktigast i den globala kampen om attraktiv arbetskraft, och att denna klass vill ha en levande stadsmiljö med kultur, shopping och kaféer. Då likvärdigt intressanta arbeten för personer i den “kreativa klassen” finns på flera platser kan livsmiljön få en viktigare betydelse för var de bosätter sig än valet av just det enskilda arbetet.”

Det kan i detta sammanhang vara viktigt att påpeka att Höganäs är en utpendlarkommun och erbjuder få nya arbetstillfällen. Så ovanstående citat har ingen större bäring på Höganäs överhuvudtaget, men säger en del om utredningen.

Den oberoende utredningen som senare gjorts av Martin Öberg (Novark) visar att en placering av Kulturhuset i hamnen kommer på klar jumboplats av fem undersökta alternativ. Läs gärna utredningen som finns på Höganäs hemsida.

Nu backar Péter Kovács enbart för att ta sats och sätter igång ett antal ytterligare utredningar som ska visa att han har rätt, till vilket pris som helst.

Den enda rimliga slutsats jag kan dra runt byggnation i hamnen är:

Det finns ett beslut fattat av den styrande politiska majoriteten att något ska byggas i hamnen!
Vad är inte viktigt!
Men det ska byggas!
Varför?
Vilka löften finns?
Och till vilka?

Jag kan inte låta bli att tänka på höghusbygget där flera moderater var sjuka på dagen för omröstningen i kommunfullmäktige och hanteringen av Keramiskt Center, där placeringen till varje pris skulle vara i Outletområdet och som ledde till att hela stiftelsestyrelsen avgick.

Är det inte dags för förnuftiga fullmäktigemoderater att våga säga sin mening?!

Anders Malmsten

Den här artikeln fick jag skickad till mig i ett mail, från en person som inte vågade skriva under den med sitt eget namn, av rädsla för att därför bli negativt särbehandlad av byggnadsnämnden, när den ska fatta beslut i ett bygglovsärende som artikelförfattaren ämnar skicka in. Därför undrade hen om jag skulle kunna tänka mig att skicka in den i mitt namn.

Nej! Naturligtvis bör jag inte sätta mitt namn under något som en annan person skrivit. Men mailet visar på något mycket allvarligt. Att folk är rädda för repressalier, om man framför kritik mot de styrande. Om rädslan är befogad eller inte, är naturligtvis svårt att veta. Men bara det att den finns där, är allvarligt nog och borde vara en tankeställare för oss alla, även för de styrande.

Jag har i Fyren påpekat märkliga bedömningar av vad byggnadsnämnden ansett rymmas inom en detaljplan, särskilt i Höganäs hamn. Länsstyrelsen har flera gånger rättat nämndbeslut som man ansett felaktiga eller fattade på felaktigt sätt. Politiker inom moderaterna har framfört önskemål om ett enklare förfarande i bygglovsfrågor och tankar om avgifter för att få överklaga nämndens beslut. Även jag har tyckt mig se godtycke och maktfullkomlighet hos byggnadsnämnden. Det är kanske inte så underligt att mailskrivaren vill vara anonym.

Desto viktigare är det att skrivelsens författare får föra fram sina synpunkter. Det är riktigt, att jag delar dem. Jag vidarebefordrar därför debattinlägget ovan och hoppas att våra politiker därmed får upp ögonen för budskapen, som den anonyme mailskrivaren för fram. Och kanske ännu viktigare – att folk börjat ifrågasätta en myndighets opartiskhet.

Jag förväntar mig att berörda politiker sakligt bemöter de synpunkter vi för fram, artikelförfattaren och jag.

Anders Malmsten

Anders Malmsten

Läs Ami Kinells reaktion:
Kritik mot anonym skribent
Och ledaren:
Rädsla i paradiset

Vill du också delta i debatten?
Skriv till: debatt@nattidningenfyren.se
Välkommen!