Bygg hyresrätter i Folkparken

Den planerade bebyggelsen för folkparksområdet i Höganäs innehöll bland annat ett antal hyreslägenheter. 3100 personer står i kö för sådana hos Höganäshem och väntetiden för en lägenhet är 1,5-2 år. Så hyreslägenheter behövs verkligen.

Radhusen som Mariastaden Projekt vill bygga i Folkbarken. Bild: Kommunstyrelsen

Radhusen som Mariastaden Projekt vill bygga i Folkparken. Bild: Kommunstyrelsen Höganäs

Men företaget som skulle bygga dem hoppade av, varför kommunen fick söka andra exploatörer. De man fastnade för föredrog dock att bygga radhus.

”Vi ville ha en varierad bebyggelse. Vi hade gärna sett hyreslägenheter, men det ger bara halva markintäkten. Då får vi inte projektet att gå ihop och det skulle drabba andra verksamheter”, säger kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M) i en artikel i HD.

Kommunen har som ett av sina huvuduppdrag att se till att det finns lämpliga bostäder för sina invånare. Att det i Höganäs efterfrågas och saknas hyreslägenheter för många, unga såväl som gamla, vet också kommunledningen att döma av Péter Kovács kommentar. Men kommunledningen anser att vi inte har råd att bygga sådana i önskad omfattning.

Att bygga förstklassiga sportanläggningar hade vi råd till. Att bygga parkourbana hade vi råd till. Att bygga ett nytt kulturhus anses vi råd till, fast vi redan har hyggligt fungerande lokaler för kulturen. Här är något eller några hundratal miljoner inget problem, fast dessa anläggningar är mindre viktiga än bostäder med rimliga hyreskostnader.

I HD:s artikel beskrivs de radhus som istället ska byggas som lämpliga för förstagångsköpare. En radhuslägenhet, i två plan, får troligen en storlek om 3-4 rum och kök. Det innebär en ansenlig köpeskilling, som med dagens begränsade lånemöjligheter är orealistisk för de flesta förstagångsköpare.

Vid en markförsäljning har kommunen möjlighet att föreskriva vilken typ av bostäder som ska byggas. Det bör man utnyttja, även om det skulle innebära en måttlig ekonomisk förlust. En sådan kan man kompensera på annat sätt i kommunens verksamhet utan att det behöver gå ut över vad man brukar beteckna som kommuners kärnverksamhet.

Anders Malmsten

Anders Malmsten