Bygg höghusen vid 111:an

Ytterligare ett förslag med höghus på potatisåkern har presenterats och debatten fortsätter.

Vy från Karlfältsvägen mot sydväst. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Ett höghus är för mig ett hus som dominerar omgivningen genom att det är betydligt högre än övrig bebyggelse. Tittade bara på plankartan, för de vackra skisserna har som jag ser det mycket liten verklighetsförankring. De är heller inte bindande för projektören.

Nu bor jag 700 meter från potatisåkern och berörs inte direkt av bebyggelsen. Kan även i framtiden gå till affären, stranden, gamla Viken och busshållplatsen utan att passera några höga hus.

Enligt NIMBY (not in my backyard) borde jag vara positiv till höghusen. Vi är normalt positiva till allt som inte byggs i vår närhet, men skadeglädjen infinner sig inte den här gången. Hur är det möjligt att bygga höghus i direkt anslutning till en gammal unik bykärna med riksintresse? Misstänker att de som är positiva precis som jag bor långt från området eller kanske inte ens i Viken.

Det saknas små billiga hyreslägenheter för ungdomar, handikappade och pensionärer med låg pension – men blir det några billiga lägenheter här? Höga hus kanske inte betyder låga boendekostnader, utan bara en högre vinst för projektören. Eller har markspekulationer redan gjort tomtmarken mycket dyr?

Även om en markhöjning som kräver en utfyllnad med 30 000 kubikmeter görs, är frågan hur mycket havsutsikt det blir. En mycket bra insyn i många trädgårdar i närheten garanteras däremot.

Om alla samhällen enligt någon standard måste innehålla höghus har jag följande förslag:

Placera husen ute vid väg 111. Där finns redan ett femvåningshus med en sjätte våning mitt på byggnaden. Bygg om korsningen Karlfältsvägen och väg 111 till en planskild korsning. En direkt utfart betyder också mindre biltrafik i Viken. Anlägg även en busshållplats i närheten vid väg 111 för buss 222.

Vi tar inte mer åkermark i anspråk, men inverkan på omgivningen och miljön i Gamla Viken blir mindre. Med hög bebyggelse på potatisåkern blir det också svårt i framtiden att skapa en unik, mänsklig och välkomnande miljö på Statoiltomten. Viktigt att miljön för olika servicefunktioner anknyter till miljön i gamla Viken.

Utvecklingen kan inte bara styras av kortsiktig ekonomisk vinning utan vi måste också tänka på vad vi lämnar över till kommande generationer.

All utveckling kan inte bygga på likriktning och standardlösningar. Måste vara möjligt att tänka annorlunda och även bevara och utveckla unika miljöer för framtiden.

Ronny Ollesson

Viken