Bröderna Carling svarar på kritiken

Under de senaste veckorna har vår familj varit i massmedialt blåsväder. Vår syster har oförskyllt blandats in i något hon inte har det minsta med att göra.

Så här ser det skedda ut ur vårt perspektiv:

Sveriges Cirkusmuseum finns på andra våningen i Ingelsträde skola. Max Carling har anförtrotts att vårda och visa samlingar tillhörande Akademien för Cirkuskonstens Bevarande. Det är ovärderliga kvarlåtenskaper från ett 20-tal cirkusfamiljer med kopplingar till Sverige, flera av dem av judiskt och romskt ursprung.

Det faller på sin orimlighet att vi skulle vara rasister. Cirkus är en viktig del av våra liv och frågan om det finns något mer multikulturellt än denna urgamla konstform.

Cirkusmuseums lokaler är på övervåningen i Ingelsträde gamla skola. Foto: Fredrik Göransson

Cirkusmuseums lokaler är på övervåningen i Ingelsträde gamla skola. Foto: Fredrik Göransson

Sedan planerna blev kända att förvandla Ingelsträde skola till hem för ensamkommande flyktingbarn, har vi blivit varnade från olika håll för risken för anlagda bränder. Det har brunnit på flera håll i landet så det finns skäl att ta varningarna på stort allvar.

Vårt motstånd handlar om att trygga Cirkusmuseum och dess samlingar. Tyvärr har vi inte, säkert beroende på egna tillkortakommanden, lyckats förklara det här. Vi har också sagt saker vid möten som inte har med detta att göra. Som exempel är det vår uppfattning att barn på 12-13 år inte ska placeras på institution utan mår bäst av att bo i familjer. Det har inget med flyktingar att göra utan är lika giltigt för barn av svenskt ursprung. Det var dumt att framföra den uppfattningen i detta sammanhang.

I pressen har även vår pappas förflutna tagit upp. Han och vi barn är vuxna individer som var och en får stå för sina åsikter.

För vår del är saken avslutad och vi kommer inte att lämna några ytterligare kommentarer.

Max och Ulf Carling

Läs även:
Avbokade spelningar för Carlings
Ingen ursäkt från Max Carling
Många vill hjälpa till i Ingelsträde
Nu måste alla hjälpas åt”
Skammens dag i Ingelsträde
Öppet brev till Ingelsträde bygdeförening