Bristande motvikt

Motvikt2”I en demokratur råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps. Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.”
Vilhelm Moberg

En majoritet av Vikenborna har tydligt och klart via namninsamling 2013/14 sagt ifrån att man inte önskar någon hög bebyggelse på centrum I Viken, men nu är det åter dags. Via en ny namninsamling har en majoritet åter sagt ifrån att man inte önskar höghusbebyggelse i Vikens centrum och därmed protesterat mot den senaste förelagda detaljplanen. Alliansen föredrar åter att försöka köra över Vikenborna med dunder och brak. Nu måste vi få stopp på dessa upprepade attacker på Viken och andra mindre orter i kommunen.

Tyvärr råder en påtaglig demokratisk obalans i kommunfullmäktige. Innevånarna i Höganäs kommun har i helt korrekt demokratisk ordning i fria val lyckats ställa till med detta. Alliansens helt förkrossande majoritet medger inga andra åsikter än den styrande alliansens och därför kan man nu i en mellanvalsperiod ostört fullständigt strunta i uppkomna folkopinioner och köra över innevånarna när man så behagar.

Medveten om att det i Sverige är väldigt få som röstar ”med fötterna” så kan man göra så utan att förvänta sig större rörelser i väljarkåren. Lagom till nästa val kan man ju alltid plocka fram ”godispåsen” igen ! Oppositionen i kommunalfullmäktige är inte heller särskilt upphetsande, vilket ger alliansen ännu större manöverutrymme.

Det behövs en förstärkning av oppositionen i stadshuset, en mera påtaglig motvikt på den kommunalpolitiska gungbrädan för att få en mer balanserad demokratisk process. För detta behövs en förstärkning av oppositionen genom ett nytt partipolitiskt obundet medborgarparti, som kan bidra till att minska den demokratiska obalansen i kommunfullmäktige.

Vi och några meningsfränder kommer att försöka bygga upp ett kommunalt parti, som i första hand skall tillvarata Kullabygdens innevånares intressen i olika samhällsfrågor med lokal anknytning. Vi kommer att stå helt partipolitiskt obundna och objektivt granska och påverka verksamheten i kommunalfullmäktige. Vi kommer att försöka bygga upp ett verkligt kontaktnät på alla orter i Kullabygden för att fånga upp kommuninnevånarnas önskemål för att sedan omsätta detta i kommunalpolitiken.
Kullabygdspartiet – är till för Dig och Kullabygden och står över alla partipolitiska strider.

Caroline Wulff Karlinder och Niels Karlinder
Viken

Partiet2