Brist på skollokaler redan 2018

Redan nästa år behöver grundskolorna i Höganäs utöka sina lokaler med 15 procent jämfört med idag, samtidigt som man ska spara pengar. Den slutsatsen drar den arkitektbyrå, som på uppdrag av kommunen har utrett de framtida behoven.

Ett nytt bibliotek mellan Stadshuset och ett nytt Kullagymnasium. Illustration: Höganäs kommun

På grund av planerna att placera ett nytt bibliotek mellan Stadshuset och Bruksskolan, utreds just nu vilka konsekvenser en flytt av Kullagymnasiet till centrala Höganäs skulle få. Om planerna blir verklighet ska F-9-skolan flytta från Bruks till Kullagymnasiets lokaler, samtidigt som gymnasiet ska flytta in i delvis helt nybyggda lokaler där Bruksskolan ligger idag.

Karin Petterssons Arkitektbyrå AB, som utrett elevbehovet utifrån kommunens egen skolstrukturplan, drar slutsatsen att de två grundskolorna i centralorten, Bruks- och Tornlyckeskolan, redan 2018 saknar 1 600 kvadratmeter.

Göran Lock, Miljöpartiets representant i styr- och projektgruppen för det planerade biblioteket/kulturhuset, säger efter arkitektbyråns presentation att skolfrågan är den absolut viktigaste just nu.

– Redovisningen av ytbehovet för skolan var betydligt akutare, större och allvarligare än vad jag tidigare uppfattat, säger han. Det ställer saker i ny dager och kräver ytterligare kunskapsunderlag och budgetarbete. Viken-debaclet får inte upprepas i Höganäs.

– Självklart måste vi snabbt få ett hum om vad ”Bruksskoletomten” kan svälja. Hur stor gymnasieskola får vi plats med och kan vi även utnyttja byggnaderna på andra sidan Centralgatan?

Konsulten har också studerat hur det kommer att se ut 2030 och då beräknas grundskolorna behöva ytterligare 3 000 kvadratmeter och Kullagymnasiet 4 000, förutom de 3 000 som den gamla Bruksskolan rymmer idag. Dessutom tillkommer det nya biblioteket som behöver minst 1 650 kvadratmeter.

Idag har både Bruks- och Tornlyckeskolan cirka 4 000 kvadratmeter vardera. Alltså behövs i princip en helt ny grundskola i centrala Höganäs inom drygt tio år.

Fyren har sökt utbildningsnämndens moderata ordförande Pia Möller för en kommentar, men inte lyckats få kontakt med henne.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri