Brev till politiker väcker starka känslor

Vikenborna som protesterar mot höga hus på Potatisåkern har inte gett upp, trots att detaljplanen med all säkerhet antas på torsdag. I dagarna har alla fullmäktigeledamöter fått ett uppmärksammat brev, där de uppmanas att tänka efter en extra gång innan de röstar ja till planen.

Reaktion i Viken.

Brevet har av en del politiker upplevts som olustigt, provocerande och även hotfullt. Avsändaren, vikenbon Fredrik Hallgårde, säger att han förstår att man kan känna sig provocerad av vissa formuleringar.

– Men rätt många vikenbor är också provocerade av hur den här frågan har skötts av kommunens politiker, säger han. Vi vill tala om hur vi uppfattar ett godkännande av planen och hoppas att alla ledamöter tänker efter en gång till, innan de röstar.

Brevet är utformat som en personlig skrivelse, med sju punkter där de flesta börjar med ”Jag tycker”. Sedan kommer ett antal påståenden, som Fredrik Hallgårde menar att man står bakom och kan skriva under på – om man röstar ja till planen.

Fredrik Hallgårdes brev.

Göran Lock, MP, och Ulf Molin, C, tycker båda att brevet är olustigt och att Fredrik Hallgårde går för långt.

– Brevet lägger påståenden i min mun som inte alls stämmer, säger Göran Lock. Fredrik Hallgårde har uppenbarligen inte uppfattat MP:s tydliga budskap i den här frågan, som vi hållit fast vid under fem år.

Ulf Molin säger att han har full förståelse för att man kämpar för sina ståndpunkter, men upplever samtidigt brevet som hotfullt.

– Det känns obehagligt, säger han. Jag företräder demokratin, politikernas uppgift är att väga samman alla olika aspekter och det här är en plan som är väldigt genomarbetad och godkänd av länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande, Peter Schölander, M, tycker däremot att brevet är ett helt okej inlägg i debatten.

– Det är bra att alla uttrycker en åsikt och det här får vi politiker tåla, säger han. Vi spetsar också till saker hela tiden och jag kan tycka att det är ett innovativt grepp av Fredrik Hallgårde.

Inte heller Liberalernas Louise Stjernqvist blir illa berörd av brevet.

– Om man känner sig pådyvlad en åsikt och av den anledningen röstar för eller mot något man inte själv kan stå för är det en signal om att något inte står rätt till. Vi måste alla kunna stå för våra beslut och i slutändan ska jag kunna se mig själv i spegeln, säger hon. Det kan vara tufft i en demokrati, men den ryggraden måste man ha.

Skiss av planförslaget för potatisåkern i Viken. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

Diskussionerna om Potatisåkern har pågått i flera år, planarbeten har avbrutits och satts igång igen och den stora stridsfrågan har alltid varit höjden på husen.

De protesterande vikenborna vill inte ha hus högre än tre våningar och i det liggande förslaget finns tre-fyra fastigheter på fyra och en halv våning, eller drygt 16 meter.

– Om man godkänner fyra våningar nu, skapar man ett prejudikat som innebär att man kan bygga både fem och sex våningar på andra ställen i byn, bland annat på Statoiltomten, säger Fredrik Hallgårde. Vi vill inte ha några andra landmärken än kyrkan och möllan.

Den andra punkten i brevet handlar om höjden på de planerade husen och Fredrik Hallgårde ställer exploatörens vilja att bygga högt mot många vikenbors åsikt att sådana hus kommer att förstöra den känsliga miljön i byn.

– Det är precis så här många i Viken upplever det, säger Fredrik Hallgårde. De som röstar ja till planen tycker uppenbarligen att det är viktigare att exploatören får bygga 4,5 våningar, än att lyssna på alla bybor som inte vill ha så höga hus.

Fredrik Hallgårde håller med de politiker som anser att planen diskuterats länge nog, men menar att det hade varit väldigt enkelt för de styrande att avsluta långbänken.

– Ansvaret för den här tillspetsade situationen ligger hos politikerna, inte hos oss som bara bryr oss om vår by, säger han. Det handlar om 30 lägenheter som ligger över tre våningar och jag förstår inte hur det kan vara så viktigt att bygga dem, när det finns en så stark opinion mot det i byn.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Besvikelse i Viken efter politikermöte

Kritik mot höga hus kommer från hela Viken