Brännesgropen breddas

20160126_130853 (Copy)

Öresund i bakgrunden, dit dagvattnet förs från nya bostadsområden kring Viken. Mest vatten kommer från åkrarna.

Har ni hört talas om Brännesgropen? Det är det dike som vattnar av åkrarna kring Brännan och Äsperöd. Brännesgropen rinner ut i Öresund och går i kulvert under kustvägen mellan Lerberget och Svanebäck.

Sedan i höstas breddas diket med hjälp av stora maskiner, för att kunna ta emot betydligt mer vatten än tidigare. Det är en konsekvens av utbyggnaden av Viken, både det som genomförts i Vikens Byastad och det som kommer att byggas ut framöver.

– Breddningen av diket görs för att kunna ta emot allt uppkommet dagvatten i dessa områden, berättar Fredrik Arthursson, vatten- och avloppschef i Höganäs.

– Arbetet påbörjades i höstas när vi stängde av gamla väg 111. Nästa steg är att bredda diket mellan nya väg 111 och Brännans byaväg. Här kommer även sträckningen av diket att ändras på en del sträckor.

Detta är ett ärende som pågått i ca 10 år och är beslutat i mark- och miljödomstolen.

20160126_130759 (Copy)

Här är vattnet på väg in i kulverten under gamla väg 111. Mycket djurliv frodas längs Brännesgropens slänter.

Brännesgropen har fått sitt namn efter byn Brännan och kring 1850 grävdes under stor möda diket för hand genom strandvallen mot havet. Tidigare skedde avrinningen ut mot Görslövsån och i Skälderviken, men efter grävningen mot Öresund blev det möjligt att odla på de forna sanka betesmarkerna. Redan nu är det betydligt mer vatten än vanligt som forsar ut vid stranden strax norr om golfbanan.

Lasse Olsson

Lasse Olsson