Bostäder behövs, men inte i höga hus

I ett debattinlägg om behovet av nya bostäder i Viken den 28 maj, uppger arkitekt Lars Löfqvist att han anser att ”politikerna skall leda utvecklingen och inte rädas några högljudda nejsägare. Den tysta majoriteten förutsätter att samhället utvecklas och säger sin mening var fjärde år. ”

Förslaget från 2012, som möttes av så hårda protester att det drogs tillbaka.

Förslaget från 2012, som möttes av så hårda protester att det drogs tillbaka.

Det som Löfqvist kallar några högljudda nejsägare bestod av mer än 1 100 vikenbor som svarade på en enkät för/emot höghus. Av dessa var 97 procent mot höghus och för ett bevarande av Vikens bykaraktär med tvåvåningshus, så som kommunens gällande översiktsplan för Viken anger.

I samband med det förra försöket att bygga fyra-, fem- och sexvåningshus vid Statoil/Ingomacken och söder om Karlfältsvägen i Viken 2013-2014, var den majoritet som Löfqvist kallar tyst, så månghövdad och så högljudd att kommunen tvingades dra tillbaka förslaget.

Nu gör kommunen ett så kallat omtag, som tycks bestå av att, med lite ändrad taktik, försöker genomdriva bebyggelse i detta område, som är lika hög som i förra förslaget.

Det är dystert att arkitekt Löfqvist i sitt understöd av dessa planer, försöker att få det att framstå som om han uttalar sig i egenskap av anställd vid stadsbyggnadsinstitutionen vid Lunds Tekniska Högskola – eftersom man där, vid förfrågan, inte kan finna någon person med detta namn bland de anställda.

Ola Stenqvist
Viken