Börge har kanske löst vattengåtan

IMG_1013 (Copy)

Direktören och uppfinnaren Börge Carlström.

Höganäsaren Börge Carlström kanske har förklaringen till varför grundvattnet läcker in i åtskilliga källare i villor och hyreshus längs Storgatan.

– Rören som grävdes ner när gruvkanalen fylldes igen är åldrade och spruckna och nu fungerar de som dräneringsrör och leder in vatten från åkrarna rakt in i city, tror Börge.

– Jag var bara sex-sju år när jag själv såg hur man lade ner cementrör och fyllde dikena på 1930-talet, säger han.

I fjol skrev han till kommunen och förklarade sin teori. Men kommunen har inte ens brytt sig om att svara på Börges vänliga brev.

– Slött, tycker Börge.

Och istället för att ta reda på mer fakta har kommunen lagt översvämningarna på hyllan tills vidare.

Storgatan_med_kanalen.webres1

Här gick kanalen västerut utanför nuvarande Kakboden.

– Förr ledde man vatten från Schakt Prins Gustav Adolf i två kanaler till en damm vid den gamla stallplanen på Övre och därifrån i två kanaler vidare mot Öresund, skrev Börge i sitt brev till kommunen.

Den norra kanalen följde Lilla Banan mot Allégatan där en kanal från Ryds Schakt tillstötte. Sedan gick den genom gamla prästgården upp till Storgatan ungefär vid Erik Ruuthsstatyn. Den södra kanalen gick via Erik Ruuthsskolan genom Tivoliparken fram till Öresundsskolan där den mötte den andra kanalen ungefär vid samma ställe där Storgatan möter Långarödsvägen.

Kanalerna ersattes med betongrör på 1930-talet, oftast gjutna på platsen, och de är idag förmodligen sönderspruckna och kan då fungera som dräneringsrör, vattnet leds i sakta lut ner i stan, men inte som förr vidare ut i Öresund.

1995 slutade Höganäsbolaget pumpa vatten ur gruvan och för några år sedan upptäcktes att grundvattnet stigit 1,5 meter i centrum.

Åtskilliga villaägare har fått vatten i källaren, med röta och elände som följd. Fastighetsföretaget Jefast har mer än tjugo pumpar igång för att hålla vattnet borta från sina hus.

Nordstrands_mbro.webres1

Efter Nordstrands Bro, mellan nuvarande Gripen och höghuset släpptes vattnet ut i Öresund.

Kommunens näringslivsutskott ville satsa pengar på en utredning, men fick inte med sig Jefast, så det blev ingen gemensam utredning. Istället anmälde Jefast företeelsen till länsstyrelsen, som tog upp fallet och begärde förklaringar av Höganäsbolaget. Det var ju bolaget som ägde gruvdriften. Höganäsbolaget kontaktade i sin tur ett konsultföretag, som är i full gång med att undersöka möjliga orsaker till det höjda grundvattnet.

Kommunens tekniska förvaltning uttalade i fjol att kommunen varken kan ansvara för grundvattnet eller för att det regnar.

Ingen annan vill heller ta i den här heta potatisen, kanske för att det i slutändan kan ställas krav på skadestånd och på att grundvattnet leds bort.

Men Börge Carlström är klar över varför grundvattnet läcker in i källarna:

– Det beror på de gamla cementrören. Det går att sätta en spärr för rören och leda bort vattnet på annat håll, säger Börge Carlström, 88 år gammal.

Lasse Olsson

Lasse Olsson