Bordlagt beslut om ny planprocess

Det blev inget beslut i kommunstyrelsen om ny planprocess i Nyhamnsläge. Frågan bordlades till nästa kommunstyrelsemöte, på initiativ av miljöpartiets Göran Lock. – Det här är ett komplicerat ärende som ytterligare en gång är överklagat till länsstyrelsen, säger Göran Lock. Dessutom finns det en JO-anmälan mot kommunen, som inte är avgjord än. I det läget … Fortsätt läsa Bordlagt beslut om ny planprocess