Bolagiseringen kryper närmare

Simontorpsg2

Simontorpsgården vid väg 112 är en av de många institutioner som Alliansen nu önskar administreras i ett kommunalt aktiebolag. Här bor ensamkommande flyktingbarn. Bild Lasse Olsson

– Sakta i backarna, säger socialdemokraten Lennart Nilsson, när kommunstyrelsens majoritet nu i snabb takt vill få fram bolagisering av en rad av socialförvaltningens verksamheter.

Det handlar om hemtjänst, LSS-verksamhet, vårdboenden och HVB-hem, som man vill få in i ett kommunalt aktiebolag för att likt privata vårdbolag slippa momsen och årligen spara cirka 14 miljoner kronor.

Den borgerliga Alliansen tog beslut att principiellt ställa sig positiv till bolagiseringen, som enligt Péter Kovács blir klar i april nästa år.

Lennart Nilsson (S) reserverade sig mot beslutet.

– Vi måste väl vänta på att det gjorts en ordentlig utredning som visar för- och nackdelar, innan vi kan ta ställning för eller emot, säger Lennart Nilsson.

– Vi vill inte heller låsa oss redan nu, säger Sverigedemokraternas Kjell Dahlin och Miljöpartiets Göran Lock, som vill ha en förutsättningslös utredning och därför också reserverade sig mot beslutet.

Men Alliansen tog i kraft av majoritet principbeslutet och tänker genomföra bolagiseringen. Man har låtit kommunchefen Herman Crespin göra en liten utredning, som visar att det är fullständigt juridiskt möjligt att bolagisera verksamheterna och därmed låta kommunen få del av den särskilda momsersättningen på sex procent av alla kostnader. Exemplet är en enda kommun, Sollentuna, som provat bolagisering under ett par års tid.

Utöver momskompensationen blir det rakare och tydligare administration genom att socialnämnden ska beställa tjänster och det nya bolaget ska utföra dem, tycker kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács.

Han vill gärna gå vidare och vill överföra också andra verksamheter till bolag, han nämner skolan som på samma sätt skulle kunna ändras till kommunala aktiebolag.

Men hur går det med medborgarnas insyn?

– Vi ska se till att det skrivs in i uppdraget att alla handlingar ska vara offentliga, så som de är idag i förvaltningarna, lovar Péter Kovács.

Lasse Olsson

Lasse Olsson

Läs även:

Momsvinsten inte viktigast i Sollentuna

Vård & omsorg kan hamna i kommunalt bolag