”Biblioteket nödvändigt för stadskärnan”

– Kommunen måste satsa på centrum och skapa nya offentliga mötesplatser – inte ta bort de som finns. Annars kommer vi aldrig få en levande stadskärna i Höganäs. Göran Lock, språkrör för Miljöpartiet, har sin analys klar. Om staden någonsin ska kunna vinna utmärkelsen Årets stadskärna, krävs medvetna satsningar inom ett begränsat område.

Diskussionerna har varit många om vad som behövs för att få ett levande centrum i Höganäs. Butiker har svårt att överleva, konkurrensen med Magasin 36, outletområdet, Väla och internet är en realitet och Övre har sedan länge förlorat den kommersiella kampen. Redan nästa år hoppas kommunen ändå på att bli Årets stadskärna, samtidigt som planerna på ett nytt kulturhus tar fart.

– Det främsta argumentet mot ett kulturhus i hamnen, som man nu pratar om, är att man då vill flytta biblioteket från Köpmansgatan. Det vore en katastrof för stadskärnan, säger Göran Lock.

Höganäs bibliotek, som Göran Lock utnämner till en av stadskärnans absolut viktigaste mötesplatser. ”Utan det har stadskärnan ingen chans att leva vidare.”

Höganäs bibliotek, som Göran Lock utnämner till en av stadskärnans absolut viktigaste mötesplatser. ”Utan det har stadskärnan ingen chans att leva vidare.”

De flesta är överens om att dagens placering av biblioteket är en stor tillgång, både för gatubilden och invånarna i kommunen. Spontanbesöken är många, aktiviteterna ökar, blandningen av kommersiella butiker och offentlig service ger positiva effekter för alla inblandade. Samtidigt är det ont om plats, ventilationen är dålig och renoveringsbehovet växer. I planerna för ett nytt kulturhus ingår biblioteket som en central del och få verkar tro på en fortsatt framtid på Köpmansgatan.

– Det pågår flera utredningar och planarbeten som alla på något sätt berör stadskärnan. Men ingen vet vad den andre gör och ingen har den övergripande bilden. Stadskärnegruppen jobbar med sin del, kulturhusutredningen fokuserar på ett nytt kulturhus och samtidigt tar stadsplaneavdelningen fram en ny detaljplan för en del av centrumområdet. Miljöpartiet efterlyser ett helhetsgrepp, en samlad syn på hela stadsutvecklingen där även en genomarbetad trafikplan ingår.

– Man kan inte sitta med frimärksplaner i centrum och ta ett kvarter i taget. Kulturhuset är för viktigt för att forceras fram och måste ingå i en övergripande plan för hela området, om vi på allvar ska kunna bygga en levande stadskärna i en så utspridd stad som Höganäs.

Var är då den punkt som är navet i det som ska utvecklas till Årets stadskärna? I förslaget till ny översiktsplan slår man fast att det handlar om korsningen Köpmansgatan/Storgatan, precis där höghuset Vesta står.

Den numera öde villan mitt i Höganäs centrum, stadens viktigaste plats, enligt Göran lock, språkrör för MP. Foto: Chris Bergendorff

Den numera öde villan mitt i Höganäs centrum, stadens viktigaste plats, enligt Göran lock, språkrör för MP. Foto: Chris Bergendorff

– Som jag ser det pratar vi om en sträcka från kvarteret Flora, där Systemet nu ligger, till Sundstorget, säger Göran. Höganäs är och förblir en småstad och ett livskraftigt handelsstråk kan aldrig bli längre än så.

I Miljöpartiets egen vision för stadskärnan är biblioteket kvar i nyrenoverade lokaler på samma plats som idag, eventuellt utvidgat norrut i en angränsande lokal som är butik idag. I den stora trädgården till Widdings villa i hörnet Storgatan/Köpmansgatan tänker man sig en långsträckt, böjd byggnad, som tillsammans med själva villan blir nytt kulturhus.

I Miljöpartiets egen vision för stadskärnan är biblioteket kvar i nyrenoverade lokaler på samma plats som idag, eventuellt utvidgat norrut i en angränsande lokal som är butik idag. I den stora trädgården till Widdings villa i hörnet Storgatan/Köpmansgatan tänker man sig en långsträckt, böjd byggnad, som tillsammans med själva villan blir nytt kulturhus.

– Kanske kan man även ha en filial i den tomma lokalen som Systemet flyttade ifrån. Det finns ju gott om övergivna lokaler som kan användas, istället för att bygga nytt. Ett 5 000 kvadratmeter stort kulturhus i en så liten stad som Höganäs, för mig tyder det på hybris och en orealistisk syn på de behov som finns. Förtätad bebyggelse runt Vesta står också på Miljöpartiets önskelista, inte minst för att om möjligt åtgärda de stora problemen med kastvindar runt höghuset. Dessutom att renovera Tivolihuset och eventuellt samordna de lokalerna med kulturskolan Eric Ruuths behov. Men att försöka sträcka ut centrum ner till hamnområdet, det är en vision som Göran Lock inte tror på.

– Kommunen har stort ansvar för stadskärnans överlevnad och utveckling och då kan man inte flytta ut fungerande verksamheter från centrum. Fler offentliga rum och naturliga mötesplatser behövs mitt i staden, inte färre. Bara handel gör ingen levande stadskärna, blandningen med kultur och bibliotek är oerhört viktig.

Läs fler artiklar om stadskärnan

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren