Besvikelse i Viken efter politikermöte

På tisdagskvällen mötte politiker från samtliga partier drygt 150 vikenbor i den fullsatta Hemgården, för att svara på frågor om de kritiserade planerna för potatisåkern. Det blev en lugn kväll där politikerna lyssnade utan att lova något och efteråt var alla från vänster till höger lika eniga som när de kom om att rösta för den liggande planen.

Tove Mauritzon och Lena Thorsson har engagerat sig mot höga hus i Viken.

– Jag är jätteglad att de kom och lyssnade på våra argument, sade Tove Mauritzon, en av dem som engagerat sig i frågan och bland annat samlat in namn mot planerna. Men jag är förvånad över att man inte lyssnar mer på alla konstruktiva förslag som invånarna i byn har och istället ignorerar en så stor del av Vikens befolkning.

Vikens Kultur- & Byaförening hade bjudit in partierna och Lotta Hördin ställde en rad frågor till politikerna på scenen. Hon började med att fråga vad som krävs för att de ska lyssna på vikenborna.

– Kärnfrågan för oss i byn handlar om höjden på husen. Varför lyssnar ni politiker inte på vår starka vilja i den här frågan?

Flera av de folkvalda sade att de inte varit insatta i planerna från början och flera hänvisade till att det främst varit Péter Kovács, kommunstyrelsens förre moderata ordförande, som drivit frågan sedan 2011.

– Idag är jag här för att lyssna, sade Peter Schölander, som efterträdde Péter Kovács för snart en månad sedan. Jag tycker att vi har kommit en lång väg från det ursprungliga förslaget nu, men det är många parter som är inblandade i det här och vi måste göra avvägningar för att få en bra helhet.

Peter Schölander kom för att lyssna, men vill inte lova något.

Även Ulf Molin, centerpartistiskt vice kommunalråd, pratade om att man måste ta hänsyn till alla, inte bara de vikenbor som är mot förslaget, och att utveckling alltid stöter på motstånd.

– Det var samma sak när man byggde Svarta byn, då protesterade också många, men idag tycker de flesta att det blev bra.

Socialdemokraternas Lennart Nilsson påpekade att inget annat byggprojekt i kommunen förmodligen har diskuterats så mycket som just detta och poängterade att medborgardialog inte är lika med att få som man vill.

– Man har tagit viss hänsyn till vikenborna nu när sexvåningshusen är borta och det är många intressen som måste vägas in, sade han.

Miljöpartiets Göran Lock menade att även en by som Viken behöver ett centrum i anslutning till kollektivtrafiken och att service genererar mer service.

– Jag ser ingen fara för kulturmiljön i Gamla viken med det här förslaget. Vi stödde den ursprungliga planen från planavdelningen 2011, men någon gång måste man gå vidare och sätta punkt.

När de samlade vikenborna fick komma till tals blev det mer fart i diskussionen och flera inlägg från byborna handlade om att skrivningarna i detaljplanen i själva verket tillåter ännu högre byggnader än de fyra och en halv våningar som visas på skisserna.

– Vi har sett mailväxling mellan markägaren Veidekke och kommunens planarkitekter där exploatörerna ber om större flexibilitet i planen. Hur kan ni rösta på en plan som har så luftiga skrivningar och som ger exploatörerna fritt spelrum?

Kommunens senaste och tredje planförslag för potatisåkern i Viken. Illustration: Vilhelm Lauritzen arkitekter

– Det kan finnas utrymme för oss att tajta upp planbestämmelserna på flera sätt, svarade Peter Schölander och påpekade att även länsstyrelsen i sitt yttrande vill se hårdare skrivningar i detaljplanen.

Upprepade gånger ställdes frågan varför det är så viktigt att bygga högre hus än vikenborna vill ha, men något riktigt bra svar gavs aldrig. Med högre hus blir ekonomin bättre, svarade politiker från både höger och vänster och menade att det då blir det mer över till bättre materialval och mer spännande arkitektur. I övrigt handlade svaren snarare om fördelen med att förtäta bebyggelsen med lägenheter istället för villor och på så sätt göra det möjligt för fler äldre att kunna bo kvar i sin by.

Anders Malmsten, fristående arkitekt och engagerad i kommunens stadsplanering, berättade att han redan 2014 skissade på att man på samma yta skulle kunna få plats med lika många lägenheter som i Veidekkes förslag, men med enbart hus på 2,5 våningar. Skissen visades för Péter Kovács, men ingenting hände.

Lägenheter i 2,5-våningshus på potatisåkern i Viken. Skiss: Anders Malmsten

– Är ni politiker beredda att titta på ett sådant här förslag och gå oss till mötes när det gäller byggnadshöjden, frågade en av åhörarna.

– Ett förslag med 2,5 våningar har vi aldrig sett tidigare, blev det samstämmiga svaret från de samlade politikerna, men alla sade sig vara villiga titta närmare på frågan. Några hade dock redan nu förbehåll för enahanda arkitektur.

Vi vill gärna ha variation och området blir attraktivare om det inte är likadana tvåvåningshus bredvid varandra, sade Fredrik Johanesson från Kristdemokraterna.

Någon tyckte att det var bättre att bygga högt längre ut mot väg 111 och att man istället borde bygga mindre och billigare lägenheter på potatisåkern, i lägre hus.

– Vet ni verkligen vad ni gör, frågade en annan av byborna i Hemgården. Tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret gör ju vad ni politiker vill att de ska göra, det är ni som bestämmer.

– Vi äger inte marken och kan inte bestämma vad ägaren ska bygga, svarade Peter Schölander. Statoil-tomten äger vi däremot och där kan vi tydligare tala om ifall vi till exempel vill ha hyresrätter eller trygghetsboende.

Liberalernas Louise Stjernquist var den enda av politikerna som öppnade för en sänkning av bygghöjden och hon förde fram tre och en halv våningar som ett alternativ.

– Jag vill lyssna på vikenborna och har förstått att det kanske inte har varit en perfekt medborgardialog, sade hon.

Efter drygt två timmar var mötet slut och för Tove Mauritzon var känslorna blandade.

– Jag hoppas verkligen att det som kom fram ikväll får politikerna att bättre förstå hur vikenborna vill att byn ska utvecklas. Samtidigt inser jag att politikerna med ett enda klubbslag kan förändra karaktären på Viken för evigt och tillåta att man bygger likadana höga flerfamiljshus som överallt i Sverige. Men vi ger inte upp. Många i Viken pratar om en folkomröstning och kanske är det dags för det nu.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Striden fortsätter om potatisåkern

Kurvigt & grönt genom Viken

Kritik mot höga hus kommer från hela Viken

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara