Bertil hoppas på nytt överklagande

Bertil Saurell överklagar även det nya bygglovet för grannfastigheten.

Bertil Saurell överklagar det nya bygglovet för grannfastigheten.

Bertil Saurell i Nyhamnsläge överklagar även byggnadsnämndens senaste beslut om bygglov för fritidshuset på granntomten. Därmed får länsstyrelsen en ny chans att bedöma på vilka sätt det nya huset strider mot detaljplanen.

– Jag välkomnar alla överklaganden och är verkligen tacksam att Bertil överklagar igen, säger samhällsbyggnadschefen Torsten Rosin. Det här är ett komplicerat ärende som behöver genomlysas mer.

I juni 2014 skrev länsstyrelsen att man, eftersom byggnadshöjden så klart innebar en avvikelse, inte brydde sig om att bedöma om byggnaden även på andra sätt avvek från detaljplanen. När byggnadsnämnden därefter inte gjorde den omprövning av hela ärendet, som Bertil Saurell förväntade sig, bestämde han sig för att överklaga en andra gång.

– Jag hoppas att länsstyrelsen den här gången gör en heltäckande bedömning av hur huset avviker från detaljplanen och dessutom en noggrann och omsorgsfull granskning av hur byggnadsnämnden handlagt ärendet, säger Bertil Saurell.

Bertil Saurell hoppas på en ny genomgripande prövning av bygglovsärendet som förändrat hans liv i Blåkulla.

Det nya bygglovet, som byggnadsnämnden fattade beslut om i maj, innebär att byggnadshöjden på gaveln ska sänkas. Beslutet säger dock ingenting om den märkliga takkonstruktion som blev resultatet av den raka taklinje, som stadsantikvarien förordade vid det första bygglovet. Och ingen kan ge klart besked om exakt hur gavelhöjden nu ska sänkas eller om det ens i praktiken kommer att innebära en sänkning av den faktiska takhöjden.

– Beräkning av byggnadshöjd är enormt komplicerat och dessutom har mark- och miljödomstolen nyligen fattat beslut som ändrar rådande praxis, säger Torsten Rosin. Därför är det bra att länsstyrelsen får titta på det här ärendet igen.

I sitt beslut ger byggnadsnämnden även planavdelningen i uppdrag att göra ett tillägg till detaljplanen, så att den anpassas till rådande förhållanden – det vill säga till den fastighet, som både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen slagit fast avviker mot den gällande planen. Bertil Saurell uppmanar länsstyrelsen att även granska det beslutet.

– Att ändra detaljplanen efter enskilda fastighetsägares önskemål kan väl knappast vara intentionen i bygglagstiftningen, säger han. Men tydligen är det så man resonerar i Höganäs kommun.

Både Torsten Rosin och byggnadsnämndens vice ordförande Olof Suneson har varit på besök hemma hos Bertil Saurell och kunnat se det omstridda huset från baksidan. Olof Suneson vill inte svara på några frågor, men Torsten Rosin säger att han blev överraskad.

– Jag blev förvånad, taket ser ju ut som en låda från baksidan, säger han. Nu har jag även tagit fram förre stadsantikvarien Henrik Ranbys yttrande om taklutningen och försöker bilda mig en egen uppfattning om ärendet.

Bertil Saurell önskar att han kunde sprida sin devis om livet och tillvaron, som står målad ovanför ett par vackra skåpsdörrar inne i Blåkulla, till sin nya granne: ”Bevara. Ta tillvara. Låta vara.” Men han är försiktigt optimistisk.

Blåkullas devis, som Bertil gärna för vidare till sina nya grannar.

Blåkullas devis, som Bertil gärna för vidare till sina nya grannar.

– Hela den här historien började som en tragedi, säger han. Sen blev den en fars och nu känns den mest som ett spektakel, hämtat ur Grönköpings Veckoblad. Men jag hoppas att länsstyrelsen undanröjer det senaste bygglovet och gör en förnyad granskning.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även: Snabbt beslut om omstritt tak