Bara 154 svar på kulturhusenkät

Medborgarenkäten om kulturhuset, som pågått på kommunens sida under sommaren, har fått 154 svar. Det är något fler kvinnor än män som svarat, något fler boende i centralorten än i byarna och få ungdomar.

Frågan som ställdes till medborgarna var:

Förutsättningen för att komma till stånd med ett kulturhus är att bibliotek och Eric Ruuths kulturhus samsas under ett och samma tak. Vad vill du komplettera ett kulturhus med?

De vanligaste önskemålen är en komplettering med café och en större konsert- och/eller teaterlokal.

Det finns också förslag om lugna rum för läxläsning, salar för datorspel och replokaler.

En del vill komplettera kulturhuset med lokaler för konstutställningar och verkstäder för konstnärer, liksom med ett keramikmuseum. Dessutom finns önskemål om att placera stadsarkivet i ett kulturhus. Många föreslår också olika typer av föreningslokaler.

Även en del mer udda verksamheter lanseras – till exempel systembolag, matbutik, inredningsbutik, japanska figurer och ett akvarium.

Någon anser att ett kulturhus i hamnen skall byggas ihop med en vinterträdgård.

Generellt verkar det som om många har utgått från att kulturhuset ska ligga i hamnen och anpassat sina svar till det. För eller emot en hamnplacering diskuteras ofta, trots att det inte ingick i frågan. Ett flertal svar som ifrågasätter själva frågeställningen och dess utförande finns också med.

De svar som lämnats in på papper har Fyren ännu inte fått ut från kommunen och de är därför inte med i sammanställningen.

Peter Kinch

Läs samtliga svar här