Bankdirektörer & kompisar

Jeanette Sigemark SE-Banken, Gunilla Voss, Handelsbanken och Carola Svensk, Swedbank - Höganäs tre bankdirektörer.

Jeanette Sigemark SE-Banken, Gunilla Voss, Handelsbanken och Carola Svensk, Swedbank – Höganäs tre bankdirektörer.

Jeanette Sigemark, Gunilla Voss och Carola Svensk träffas då och då för gemensam lunch. De är lika blonda, nästan lika gamla och bankdirektörer alla tre.

– Vi har alltid många gemensamma problem, som det är skönt att få dryfta med någon som förstår precis vad man pratar om, säger de. Säkerhetsfrågor och kundernas behov av hjälp med datorer än några exempel. Dessutom har vi alltid väldigt trevligt!

Text & foto: Chris Bergendorff