Balansträningen behövs!

Jag (snart 80 år) och många med mig känner stor oro inför framtiden och då särskilt med dagens hemvård.

För att hålla oss på benen så länge som möjligt har vi under många år deltagit i kommunens balansträning ledd av en sjukgymnast. Fastän kommunen sparar pengar i och med att eventuell hemvård skjuts upp, har man lagt ner träningen 2015, trots massiva protester.

Jag och många med mig önskar att träningen återupptas. Dessutom skulle det vara mycket intressant att få reda på, vem som är ansvarig för nedläggningen. Politikerna skyller på tjänstemännen och tjänstemännen på politikerna.

Ingeborg Rehnström