Bakläxa för kommunen i Arild

I ett skarpt formulerat beslut upphäver länsstyrelsen det senaste bygglovet om utökad byggyta på Strandhagsvägen i Arild. I domslutet slår man fast att det nybyggda huset är ett bostadshus och inte kan betraktas som förråd eller uthus.

Bygget är i full gång på Strandhagsvägen i Arild.

Bygget är i full gång på Strandhagsvägen i Arild.

– Det länsstyrelsen faktiskt säger i sin dom är att delegationsbeslutet från i april är felaktigt och att de – om vi hade fått möjlighet att överklaga då – aldrig hade godkänt ett bostadshus på tomten.

Det säger Jan Ericsson, en av de grannar som överklagade byggnadsnämndens senaste beslut och nu får rätt.

Fyren har i ett antal artiklar under hösten skrivit om det omdiskuterade bygget ett stenkast från både Skälderviken och naturreservatet i de äldsta delarna av Arild. Grannarna blev inte underrättade om det godkända bygglovet i april 2015 och överklagade därför för sent. Men i september gav byggnadsnämnden även klartecken för utökad byggyta av det så kallade uthuset och det beslutet överklagades av två grannar.

Redan i november fattade länsstyrelsen beslut om inhibition av bygglovet, vilket dock inte stoppade det redan påbörjade bygget. Nu är granskningen alltså klar och bygglovet upphävs.

I detaljplanen står det tydligt att enbart uthus med enstaka bostadsrum kan komma ifråga på den aktuella marken, som är av riksintresse och har höga kulturvärden. Trots att byggnaden har bostadsrum med kamin, badrum, toalett, tvättstuga och så kallat loftrum – men enbart ett förråd – gav byggnadsnämnden bygglov.

Dessutom gjorde man det utan någon som helst diskussion om hur man kom fram till att det faktiskt handlar om ett uthus och inte ett bostadshus.

Länsstyrelsen reder däremot ut begreppen ordentligt och menar att ett hus med så många bostadsrum och så litet förrådsutrymme, inte kan kallas för uthus. Därmed gör man en helt motsatt bedömning av bygget jämför med byggnadsnämnden.

Man skriver även att trots att det aktuella ärendet bara handlar om en utökad byggyta på knappt nio procent, aktualiserar den prövningen en förnyad bedömning av hela byggnaden.

På det viset lyckas länsstyrelsen granska och uttala sig om hela bygglovsprocessen och inte bara det senaste bygglovet – vilket i praktiken innebär att man även underkänner det omdiskuterade delegationsbeslutet från april 2015, det som grannarna aldrig hann överklaga i tid.

Länsstyrelsens slutsats är att avvikelserna – både byggytan som överskrider detaljplanens bestämmelser och bedömningen att det inte handlar om ett uthus – inte kan anses vara små. Därför upphäver man byggnadsnämndens senaste beslut i ärendet.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Arildsbygget fortsätter och utökas

 

Glasklar grundlag följs inte av kommunen

Hård kritik mot bygglovshantering