Bakläxa för Flora

Det blev återremiss för detaljplanen för kvarteret Flora i centrala Höganäs, när kommunstyrelsen sammanträdde på tisdagen. Nu måste mer detaljerade illustrationer tas fram, där man tydligt ser hur den föreslagna byggnaden ser ut i den befintliga stadsmiljön.

Vy av kvarteret Flora, från korsningen Centralgatan och Järnvägsgatan. Illustration: Höganäs kommun

Det var Miljöpartiets Göran Lock som yrkade på att återremittera frågan och han fick stöd från både Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter i kommunstyrelsen. Därför skickas inte detaljplanen direkt vidare till kommunfullmäktige för beslut, utan måste istället kompletteras.

– Kunskapsunderlaget är för dåligt och det finns inga vyer som visar hur huskroppen verkligen kommer att se ut i sin rätta miljö, säger Göran Lock. Planen känns ofärdig och behandlar inte ens hela kvarteret.

Även Lennart Nilsson (S) tycker att planen saknar volymstudier från olika perspektiv.

– Det är mycket viktigt att se hur det ser ut, inte minst från Centralgatan när man kommer från rondellen vid Triangelplatsen, säger han. Gestaltningen av byggnaden från det perspektivet är helt avgörande för hur lyckat kvarteret kommer att upplevas.

Den ursprungliga detaljplanen för kvarteret Flora, där Lidl, Systemet och Swedbank ligger, är från 2011. Den innehöll ett 80-tal bostäder, garage under markytan och 4 000 kvadratmeter för kommersiell verksamhet i gatuplan.

Men när fastighetsägaren Joakim Andersson menade att det skulle bli för dyrt att bygga ett underjordiskt garage och det fanns få intressenter för kommersiella lokaler, beslöt kommunstyrelsen för knappt två år sedan att ge planavdelningen i uppdrag att göra en ny plan. Den innehåller färre bostäder, cirka 50 istället för drygt 80, i ett högre hus på fem och sex våningar längs Järnvägsgatan och runt hörnet till Centralgatan.

Parkeringsplatserna utanför Lidl och Swedbank blir i stort sett kvar i markplan och den tidigare lugna innergården blir därför istället mer eller mindre samma parkeringsplats som idag. De flesta kommersiella lokaler i bottenplan är borta.

– Det går inte att få en uppfattning om husets storlek när man inte jämför med den befintliga bebyggelsen, säger Göran Lock. Det här är ett viktigt kvarter i hjärtat av Höganäs och då måste förarbetet vara grundligt, för att vi ska kunna fatta ett så bra beslut som möjligt.

– Även trafiksituationen måste lösas på ett tillfredsställande sätt, säger Lennart Nilsson. Redan i dag råder stundtals kaos. Med ytterligare 50 lägenheter i området måste trafiken lösas på ett begåvat sätt. Jag förstår att man måste kompromissa, men byggnaden kommer förhoppningsvis stå i hundra år och då gäller det att göra rätt från början.

Planerat bostadshus längs Järnvägsgatan. Illustration: Höganäs kommun

Göran Lock efterlyser en helhetssyn, där kvarterets betydelse för stadskärnan vägs in när man tar ställning till utformningen av det aktuella bostadshuset.

– Fastighetsägaren har fått igenom ett förslag som riskerar att påverka upplevelsen av stadskärnan på ett negativt sätt, säger han. Framtida exploateringar måste vägas in och framför allt krävs det att man tar hänsyn till den omgivande bebyggelsen.

Även kommunstyrelsens ordförande Péter Kovács (M) har fått möjlighet att kommentera artikeln.

– Det här är en otroligt vinklad version av frågan och stämmer dåligt med verkligheten, säger han.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut i ärendet på ett nyinsatt möte den 27 januari, samma dag som kommunfullmäktige ska ta ställning till detaljplanen.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri