Att sälja in ett kulturhus

Mindre än tre månader efter folkomröstningen, går Péter Kovács och Anders Ståhl (M) ut med planerna på ett kulturhus på den plats i hamnen som folkomröstningen handlade om. Visserligen är det fortfarande bara visioner och det skall bli dialog med allmänheten, innan något bestäms.

En månad senare höll M ett öppet möte på Café Amanda. Där redovisade Anneli Sjöborg, chef för kultur- och fritidsförvaltningen, resultatet av en utredning om ett eventuellt kulturhus, beställd av kommunen. Péter Kovács nämnde hamnen som tänkt placering, men rättade sig omedelbart. Placeringen skulle utredas. Det fanns flera tänkbara platser. Det måste undersökas, innan beslut fattas.

Péter Kovács upprepade sitt löfte om dialog med medborgarna och försäkrade att ingenting kommer att hända i frågan på länge. Tanken på ett kulturhus är naturligtvis positiv för de flesta. Först gäller det att förankra själva idén hos invånarna. Då vore det otaktiskt att redan börja tala om hamnen.

Men den 25 februari 2015 förklarar Anders Ståhl att ”efter folkomröstningen tillkom det möjligheter till placeringar, då hamnområdet uppenbarade sig som ett alternativ.” Genom att manipulera omröstningens frågeformulering, som jag skrev om förra veckan, anser moderaterna att de fått grönt ljus för att för all tid fördärva hamnen som rekreationsområde för invånarna.

Idag är hamnen moderaternas enda möjliga placering för ett kulturhus. I höst ska det bli arkitekttävling, trots Péter Kovács försäkran att inget kommer att hända i frågan på länge. Den utlovade dialogen med invånarna ska hinnas med under vår och sommar, när de flesta är mer intresserade av semester, sol och bad.

Kvickbadet och hamnen i Höganäs. Foto: Anders Malmsten

Kvickbadet och hamnen i Höganäs.
Foto: Anders Malmsten

Det är nu, innan beslut om ett kulturhus och placeringen av detta tas, som dialogen om hela hamnområdet behövs. Frågan är komplex och behöver belysas från många håll, innan man lägger ner pengar på tävling och planarbete. Den första fråga som bör besvaras är hur invånarna vill använda sitt hamnområde. Kanske föredrar man att få behålla det för rekreation, något som folkomröstningsfrågan, sådan den formulerades, inte besvarade.

För att starta diskussion och debatt i kulturhusfrågan bör Péter Kovács:

Offentliggöra kulturhusutredningen, så att medborgarna har möjlighet att bedöma det rimliga i dess rekommendationer.

Förklara hur M med hedern i behåll kan tolka folkomröstningens resultat som att allmänheten önskar bebygga rekreationsytorna i hamnen.

Förklara varför kommunen ska låna till just detta ändamål men inte till andra, lika nödvändiga verksamheter.

Berätta om tanken är att till slut ändå sälja marken till någon som får stå för investeringen, varefter kommunen åtar sig att hyra lokalerna.

Förklara vad som ligger bakom den stora brådskan.

Anders Malmsten

Anders Malmsten