Åtal hotar Ärtklubben

Lars Inge Vikdahl och Nils-Christer Eklund skär upp den rimmade grishalsen till ärtlunchen. Foto Lasse Olsson

 

Miljöförvaltningen i Höganäs förbereder nu åtal mot den ansvarige i föreningen Ärtklubben i Viken.

-De har brutit mot Livsmedelslagstiftningen genom att inte anmäla till Hälso- och miljöskyddskontoret att de hanterar livsmedel, säger livsmedesinspektör Eva Rosberg.

I lagen som kom till 2006 står att en verksamhet har två veckor på sig att lämna in anmälan till berörd myndighet.

Ärtklubben i Viken startade redan 1981 med att koka ärtor och fläsk till sina medlemmar tjugo gånger om året i Vikens Hemgård.

Ärtklubben en icke kommunalt driven träffpunkt i Hemgården. Foto: Lasse Olsson

Men ingen i föreningen uppmärksammade att det kom ny livsmedelslag 2006, och betraktade sig för övrigt själv som en förening som lagar mat till sina medlemmar och inte omfattas av livsmedelslagar, så det var ingen som ens funderade på en anmälan.

Nu elva år efteråt har myndigheterna uppdagat att ärtorna serveras utan kontroll under alla år och ingen anmälan har gjorts, då blir det åtal.

-Det här gör vi rutinmässigt om vi inte fått anmälan, säger Eva Rosberg.

Föreningen kan överklaga, men utsikterna att få rätt mot myndigheten är inte stora.

– De flesta väljer att skriva på ett erkännande och då blir boten omkring femtusen kronor, säger inspektör Eva Rosberg.

Lars-Inge Vikdahl storkoker ärtor i köket

Fler har fått problem

Ärtklubben i Viken är långtifrån ensam om att få problem med miljöskyddskontoret. Väsby församling har i sin ungdomsverksamhet viss mathantering och saknade tillstånd. Nu har de sökt tillstånd, men har anmälts till åtal för att de inte hade sökt tillstånd. Likaså har Lerbergets kyrka anmälts till åtal för ungefär samma sak, och i Vikens församling skedde samma sak och de har anmälts till åtal. Liten servering, men likafullt livsmedelshantering som myndigheten ska kontrollera.

Sillgrillningen som förgyller livet i hamnarna i Lerberget och i Nyhamnsläge hamnar sommartid är också föreningsdrivet och ideellt. Likafullt har de ålagts kontrollkrav och har måst anmäla sig till myndigheten.

Det finns exempel på verksamheter som istället för att skriva på ett erkännande, och ta 5 000 kronor i böter, har överklagat och det har blivit rättegång, berättar miljöinspektör Eva Rosberg.

– Exempelvis ville inte Möllestugorna på Kullaberg anmäla för kontroll när de borrade brunn för att få vatten till stugorna.

Det är livsmedelshantering sa myndigheten, och ärendet överklagades till högsta instans, och myndigheten fick rätt.

Lasse Olsson

Byråkratin slog till mot Ärtklubben