Åt var och en efter behov

Louis Blanc, 1811-1882, myntade begreppet "Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov ."

Louis Blanc, 1811-1882, myntade begreppet “Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov .”

Ingenting är svart eller vitt när man arbetar med unga människor, oavsett deras härkomst. Vill man få integration till stånd, får man faktiskt börja där personen befinner sig.

De här flickornas erfarenhet av det motsatta könet kan vara skrämmande på ett sätt som vi gamla svenska kvinnor knappt kan föreställa oss och ännu mindre acceptera. Det behövs alltså stor varsamhet.

Under en tid som svensklärare delade jag upp flickor och pojkar under en period med muntlig framställning och skrivarbete. Det resulterade bland annat i att de blev friare i sina uttryckssätt och fick ökad förståelse för varandras situation. Sedan kunde flickorna ta för sig mer på lektionerna och pojkarna uppträdde med ökad respekt för dem.

Jag tror att man kan applicera sådana metoder också på simundervisning och få goda resultat. Det finns många vägar till jämställdhet och demokrati. Slagordet “Åt var och en efter behov och av var och en efter förmåga” är fortfarande tänkvärt, även om det myntades under andra förhållanden.

Gunnel Wounsch