Årsmöte i Föreningen Fyren

Large Blog Image

Tycker du att Nättidningen Fyren behövs i Höganäs? Vill du vara med och bredda demokratin och öka dialogen mellan medborgare och politiker?

Då är Föreningen Fyren något för dig.

Föreningen bildades samtidigt med nättidningen för ett drygt år sedan och nu är det dags för det första årsmötet. Under året har man arrangerat två öppna möten på biblioteket, för att diskutera planerna på ett nytt kulturhus och mottagandet av flyktingar till Höganäs. Det senare resulterade i ett idéprogram, som skickades vidare till kommunens integrationssamordnare.

Hur ska fortsättningen för föreningen se ut, vilka frågor ska man fokusera på och vad ska nästa arrangemang handla om?

Kom till Båtklubbens lokal i Höganäs hamn den 23 mars 19.00 och delta i diskussionen. Övriga detaljer kring mötet, se annons ovan.

Text: Susanne Ravani