Arkitektförslag: Framtidens Höganäs

Förtätat område längs gamla järnvägen och ut över Invallningen

Förtätat område längs gamla järnvägen och ut över Invallningen. Närmast i bild Kullagatan norrifrån.

Lina Salomonsson har en vision för hur Höganäs skulle kunna se ut om kanske 20-30 år. En stad som är betydligt bättre sammanhållen än den är idag. Mer förtätad på rätt ställen.

– Ta inte mer mark i anspråk, utan förtäta och bygg en hållbar stad inifrån istället, säger Lina, som lagt ner ett enormt researcharbete för att sedan omvandla sina visioner till en helt egen plan. Hon har tagit dubbla mastersexamina, i arkitektur och hållbar stadsutveckling. Planen är hennes examensarbete.

Och det är bland annat gamla banvallen som är stommen i hennes projekt. Ett långsträckt stråk från gamla järnvägsviadukten västerut ner och över invallningen ut i havet. Här får hon plats med mycket bebyggelse, grönstråk, parker och lundar, odlingslådor, vattendrag och till och med hotell eller museianläggning högst uppe på invallningen.

Arkitekten Lina Salomonsson, Viken

Arkitekten Lina Salomonsson, Viken

Lina deltog i kommunens stora europeiska arkitekttävling för Trädgårdsstaden som planerades på åkrarna norr om väg 112, i höjd med Citygross och vidare mot Väsby. I förutsättningarna sökte kommunen svar på hur man kan hjälpa till att länka samman en fragmenterad stad, man ville bygga broar och riva barriärer.

Men Lina tyckte att kommunens valda område gick tvärtemot en hållbar stadsutveckling och riskerade bli en ny “villamatta”. För att istället väva samman Höganäs, knöt hon bara an till järnvägsviadukten och väg 111, som hon tycker splittrar staden och ger problem.

– Mitt tävlingsbidrag kom att handla om ett helt annat område, men alldeles i närheten. Jag ville skona åkrarna och hade hittat förlorade ytor som kunde användas istället, förklarar hon. Det tyckte jag var viktigare, så jag ritade ett helt annat förslag.

Hon kontaktade Stawfordska sällskapet och fick en inblick i stadens kulturarv och uppbyggnad. Då fick hon även se en karta med gamla gruvgångar som sträcker sig från Tjörröd och under en stor del av tävlingsområdet.

Området sträcker sig från viadukten ända ut till Öresund

– Jag fick inspiration av gruvgångarnas mönster och struktur i min designprocess. Det enorma kulturarv Höganäs besitter ville jag gestalta i min stadsplan och skapade ett linjärt, kulturellt stråk.

– När jag så för ett par veckor sen läste i HD att Joakim Bengtsson från Antikrundan hade köpt Finkeramiska, fick jag impulsen att plocka fram mitt tävlingsförslag ur gömmorna, för just den stora byggnaden är central och viktig i mitt förslag, säger Lina.

– Och för intresserade presenterar jag hela mitt förslag på Café Amanda på biblioteket i Höganäs tisdag kväll 19:e maj kl 19.00.

Genom  området slingrar sig vatten, promenadstigar, planteringar och parker.

Genom området slingrar sig vatten, promenadstigar, planteringar och parker.

Hennes förslag och ritningarna är ett område som till ytan är 580 000 kvadratmeter, lika stort som hela byn Lerberget, ändå finns det inne i Höganäs. Förslaget täcker ett område med mark som idag är park och förvildad park, vilda kolonilotter och överblivna ytor längs banvallen, men också de delvis döda ytorna på Höganäsbolagets södraste mark, från Blå Hallen och österut mot havet och invallningen.

– Man kan säga att staden vänder “ryggen till” från alla håll. Det är ett LOST SPACE. Det är delvis på dessa baksidor i staden vi finner de vackraste kulturarven och byggnaderna, där en rad gamla och delvis oanvända fabriksbyggnader ligger, säger Lina Salomonsson.

På toppen av bolagets nya konstgjorda kulle närmast havet vill hon placera ett museum, eller varför inte hotell och kongressanläggning med en fantastisk sundsutsikt.

Fast det där är ganska mycket på Höganäsbolagets mark?

– Jo, men vem vet hur det ser ut i framtiden, vem vet ens om Höganäsbolaget är kvar?

Lasse Olsson

Lasse Olsson