Arildsbygget fortsätter och utökas

Trots länsstyrelsens ovanliga delbeslut om inhibition, fortsätter bygget i Arild. Nu har man även börjat anlägga ytterligare ett mindre uthus på tomten.

Bygget i Arild fortsätter, trots ett inhibitionsbeslut från länsstyrelsen. Foto: Jan Ericsson

Bygget i Arild fortsätter, trots ett inhibitionsbeslut från länsstyrelsen.

– Jag förstår inte hur bygget kan fortsätta efter länsstyrelsens beslut, säger Jan Ericsson, en av grannarna som överklagat. Nu har man dessutom schaktat bort ännu mera jord och lagt grunden till ett nytt litet uthus intill det andra. Men jag ser ändå inhibitionen som en delseger.

Delbeslutet om inhibition innebär att det överklagade bygglovet – då byggnadsnämnden i september sade jag till utökad byggyta och större takkupa – inte längre gäller, i väntan på det slutgiltiga beslutet från länsstyrelsen. Anledningen är att länsstyrelsen bedömer det som mycket sannolikt att man kommer att upphäva bygglovet.

Eftersom handläggningstiden är mellan fyra och sju månader och bygget redan är igång, skulle huset kunna hinna bli färdigt, innan det slutgiltiga beslutet kommer. Samtidigt fortsätter alltså arbetet ändå, på ägarens eget ansvar. En anledning är att det nya beslutet från länsstyrelsen inte rör mer än ett av de många bygglov som förekommer i ärendet.

– Det är byggnadsnämnden som ska se till att byggherren följer vårt beslut, säger Erik Molander, jurist på rättsenheten på Länsstyrelsen Skåne.

– Vi har startat ett nytt byggnadsärende, som vi ska behandla på sedvanligt vis, förklarar Torsten Rosin, samhällsbyggnadschef på kommunen.

Både fastighetsägaren och grannarna har överklagat till mark- och miljödomstolen. Ägaren för att han vill ha inhibitionen upphävd och grannarna för att de vill se den utökad till hela bygget och inte bara den del som beslutades i det senaste bygglovet.

Dessutom ligger en begäran om resning av hela ärendet hos förvaltningsdomstolen, tillsammans med ytterligare ett överklagande av byggnadsnämndens beslut i oktober, där man säger att man inte kan ändra det ursprungliga delegationsbeslutet från april i år.

– Jag driver ärendet vidare, eftersom jag hoppas det leder till att byggnadsnämnden inte agerar på det här sättet i framtiden, säger Jan Ericsson. Så här får det helt enkelt inte gå till.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:
Hård kritik mot bygglovshantering
Glasklar grundlag följs inte av kommunen