Anställda vill inte bli handelsvaror

– Vi vet att ett bolag måste gå med vinst och det innebär att vi anställda blir en handelsvara som ska utnyttjas till att tjäna pengar åt Höganäs kommun, säger Lene Pedersen, Kommunals ordförande i Höganäs. Många anställda är inte intresserade av det, utan vill att kommunen tar deras arbete på allvar.

Lene Pedersen, Kommunals ordförande i Höganäs, gillar inte förslaget om bolagisering av vård och omsorg.

Lene Pedersen, Kommunals ordförande i Höganäs, gillar inte förslaget om bolagisering av vård och omsorg.

Kommunstyrelsen och socialnämnden i Höganäs vill bolagisera kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Men bland de anställda finns en stark oro inför framtiden.

– De säger att vi kan få ett bättre schema och högre bemanning med extra momspengar, men vi tror inte på det, säger Lene Pedersen.

För tre år sedan bolagiserades den kommunala vård- och omsorgsverksamheten i Sollentuna utanför Stockholm och man startade AB SOLOM. Där som här var ett av de starkaste argumenten momskompensationen, som i Höganäs sägs ge mellan 12-15 extra miljoner per år, jämfört med idag.

Peter Schölander, moderat ordförande i socialnämnden i Höganäs, har varit tydlig med att de extra momspengarna ska gå till verksamheten och inget annat. Men så har det inte blivit i Sollentuna.

– Här har vi inte märkt av några nya pengar till verksamheten i AB SOLOM, säger Sebastian Blomdahl Munoz, tf ordförande i Kommunals norra sektion i Stockholms län. Vi har inte fått några tydliga besked om var bolagets vinst hamnat, men min privata känsla är att den snarare gått till skolan, än till vården och omsorgen, säger han.

De anställda på det nya kommunala aktiebolaget i Sollentuna har överhuvudtaget inte upplevt någon större skillnad, mellan tiden före och efter bolagiseringen. Däremot menar Sebastian Blomdahl Munoz att det finns en risk att det kommunala bolaget kan säljas till en privat aktör framöver.

– Om nyliberala politiker tar över makten i kommunen har de ett väl fungerande bolag som de lätt kan sälja, säger han. Den risken finns alltid.

Väsbyhemmet drivs i kommunal regi idag. Foto: Höganäs kommun

Väsbyhemmet drivs i kommunal regi idag. Foto: Höganäs kommun

Lene Pedersen säger att många anställda i Höganäs redan börjat fundera på att söka sig från kommunen, om det nya bolaget blir verklighet.

– Jag är rädd att vi kommer att förlora mycket kompetent personal om bolagiseringen blir verklighet. Politikerna pratar gärna om att de är stolta över oss och vårt arbete, men har de glömt de fina orden nu?

Kommunal både i Höganäs och Sollentuna ser en risk med att aktiebolagets drivkraft mer handlar om att gå med vinst, än att måna om verksamheten och de anställda.

– Det sägs att Höganäs är en rik kommun, varför kan man då inte ge oss ett bättre schema, mer personal och en bra arbetsmiljö redan nu, istället för att bilda det här bolaget och slippa ta ansvar för personalen längre, säger Lene Pedersen.

– Ett aktiebolag måste gå med vinst och i Sollentuna tar kommunen ut den i form av aktieutdelning, säger Sebastian Blomdahl Munoz.

De timanställda, som arbetade i vård- och omsorgsverksamheten i Sollentuna, hamnade i kläm, när de gick över från kommunen till det nya bolaget. I och med att arbetsgivaren blev en annan, förlorade de sina hopsamlade anställningsdagar och tvingades börja om från noll.

Däremot fick de fast anställda behålla samma kollektivavtal, som före bolagiseringen.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs även:

Bolagiseringen kryper närmare

Momsvinsten inte viktigast i Sollentuna

Vård & omsorg kan hamna i kommunalt bolag