Ännu ett nej till drönarfilmning

Drönarfilmare

Det kan tyckas harmlöst att filma reklamfilm med en drönare om man lovar att inte en enda människa kommer att synas på bilderna. Men nu har också förvaltningsrätten i Malmö sagt nej till Höganäs kommun.

Tidigare sade länsstyrelsen nej, och hänvisade till en dom i högsta förvaltningsrätten vars utslag stoppade all, åtminstone kommersiell filmning från ovan via små helikoptrar.

Man ansåg att filmande drönare är att jämställa med fast monterade övervakningskameror och dessa kräver tillstånd från länsstyrelsen.

Höganäs överklagade Länsstyrelsens utslag, men förvaltningsrätten säger nu också nej och avslår kommunens överklagande.

Det är integritetsskyddet för allmänheten som är viktigast anser förvaltningsrätten. Filmningen klassar man man som övervakning.

– Det är praktiskt svårt att upplysa om övervakningen så att enskilda som uppehåller sig inom det filmade området är medvetna om att de övervakas, skriver förvaltningsrätten.

Man skriver också att kommunen inte har visat att ”intresset för kameraövervakning” väger tyngre än intresset för enskilda att inte bli övervakade.

– Vi har just fått domen och får överväga om vi ska gå vidare eller hur vi ska göra, säger kommunens kommunikationschef Charlotte Vathera.

Text: Lasse Olsson