“Allvarliga brister som måste åtgärdas”

– Det är allvarliga brister och i mina ögon alldeles för mycket som är rött, säger utbildningsnämndens moderata ordförande Pia Möller, när Fyren ber henne kommentera Skolinspektionens beslut om Brunnbyskolan.

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande i Höganäs.

Friskolan i Brunnby har blivit kritiserad på samtliga nio punkter efter Skolinspektionens granskning i vintras och har på sig till höstterminens start i augusti för att åtgärda bristerna.

– De måste vidta åtgärder omedelbart, säger Pia Möller. Även en liten skola måste följa lagen och idag krävs det att skolor dokumenterar alla åtgärder och beslut som fattas.

Dokumentation av bland annat åtgärdsprogram för elever med särskilda behov behövs både för skolans egen utvärdering och för att föräldrar ska kunna överklaga, om de är missnöjda med skolans beslut.

– Man kan inte utvärdera verksamheten och de åtgärder man sätter in om man inte dokumenterar och följer upp det man gör, säger Pia Möller. Skola handlar om utveckling och hur ska man kunna utvecklas om man inte utvärderar sitt arbete?

Pia Möller lyfter även fram bristerna när det gäller nyanlända elever. I beslutet skriver Skolinspektionen att rektorn på Brunnbyskolan inte tar ansvar för att nya elevers kunskaper skyndsamt bedöms.

– Alla måste följa de författningar som finns och kraven på alla skolor har höjts i och med den nya skollagen, säger hon.

– Jag förstår att det ibland kan vara svårt för små skolor med all dokumentation som krävs, men å andra sidan borde det vara lättare att höja kvaliteten i en mindre organisation.

Ur Skolinspektionens rapport från Brunnbyskolan.

Kostnaderna för läromedel på Brunnbyskolan är nästan bara en fjärdedel av vad en genomsnittlig skola lägger på böcker, datorer och annan utrustning.

– Det låter som en väldigt låg summa, säger Pia Möller.

Skolan kritiseras bland annat för att man inte introducerar datorer i undervisningen förrän i årskurs fem och sex, och även då används de inte kontinuerligt.

– Speciellt barn med särskilda behov kan ofta bli oerhört hjälpta av att använda datorer, säger Pia Möller. Och jag förstår inte hur man kan tillgodose kraven i till exempel bild, utan att använda digitala redskap.

Trots att det är den kommunala skolpengen som finansierar friskolorna, har kommunen inget ansvar för verksamheten och heller inga sanktionsmöjligheter. All granskning och tillsyn vilar på Skolinspektionen.

Brunnbyskolan har drygt 100 elever, från årskurs ett till nio.

– Vi kommer att följa ärendet och jag hoppas innerligt att ledningen för skolan tittar på beslutet och åtgärdar bristerna, säger Pia Möller.

Som moderat politiker är Pia Möller positiv till friskolor och ser inga problem med att fria aktörer tar ut vinster, trots att verksamheten finansieras av offentliga skattemedel.

– Det är bra att det finns olika val för barn och föräldrar och friskolorna i Höganäs behövs, säger hon. Men självklart ska de följa de lagar som finns, arbeta efter läroplanerna och hålla god undervisningskvalitet.

– Jag ser inga problem med att friskolor tar ut vinster, men tycker att man borde ställa kvalitetskrav som de måste leva upp till.

Förutom Brunnbyskolan finns det två andra friskolor i Höganäs kommun, Tellus Montessoriskola i centralorten och Vikens Montessoriskola.

– När det gäller Montessoriskolan i Viken är jag inte alls orolig, säger Pia Möller. De har bara fått några få förelägganden och är uppenbarligen den friskola i kommunen som bäst följer skollag och författningar.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Omfattande brister på Brunnbyskolan

Stora privata uttag men lite pengar till läroböcker