Allt kan inte betalas med Nymbergs fond

Den omtänksamme industrimannen G W Nymberg donerade pengar till Höganäs försköning. Och så fungerade det också under flera år, men nu går pengarna istället till helt andra saker. En stor summa har gått till att få igång Höganäs Keramiskt Center och nu läggs även krokar ut för att driften av nya kulturhuset ska betalas med donationsmedlen.

Totalt finns värden för sjuttio miljoner i fonden, placerade i riskaktier och fonder och avkastningen varje år är ganska stor, omkring två miljoner.

I stiftelseurkunden från 1947 skriver G W Nymberg att en tredjedel av fonden ska ställas till förfogande för stadsfullmäktige i Höganäs att användas ”för samhällets förskönande efter fullmäktiges beprövande”.

IMG_0522 (Copy)Och under åren har också Höganäs utsmyckats med en lång rad skulpturer, bland dem Per Kirkebys Mursten på Gruvtorget och Antony Gormleys människostaty vid Kyrkplatsen, men också Giraffen vid Sundstorget.

För några år sedan avled de sista av Nymbergs arvingar och då blev det plötsligt ännu högre årlig avkastning för Höganäs, som själv också fick förvalta fondmedlen.

I samma veva började de styrande politikerna tumma på donatorn Nymbergs önskan om försköning av staden. Till exempel har man tagit fyra miljoner kronor som grundplåt till Keramiskt Center och 800 000 gick till bokverket om Höganäs historia, vilket innebär att endast 100 000 om året blev kvar till konstinköp.

Man har även spenderat sammanlagt 5,5 miljoner på att bygga skateparken vid Kullagymnasiet och plockat fram 800 000 för att digitalisera stans enda biograf. Man kan fråga sig hur det gick det med försköningen av staden med alla dessa andra utgifter, men 1,7 miljoner har faktiskt gått till ombyggnad av parken vid Tivolihuset.

Just idag finns nästan 4,5 miljoner att dela ut, eftersom det inte togs några pengar ur fonden i fjol. Då kliar det i fingrarna på flera håll. Ett exempel hittar vi i den andra utredningen kring ett eventuellt kulturhus, där man skriver:

“Utredningsgruppen föreslår att kommunen utreder att skapa en så kallad ”Kulturhusfond”, samt utreder om avkastningen från Nymbergs fond (ca 2,5 miljoner per år) kan avsättas för att täcka investeringens framtida driftskostnader.”

Ganska långt från försköning alltså. Avkastningen från Nymbergs fond är som manna från himlen, och åsikterna har under åren ofta gått isär om vad pengarna ska gå till.

Och 2009 ritades faktiskt kartan om. I ett nytt direktiv förvandlade kommunstyrelsen GW Nymbergs önskan om försköning till ”nyttigt ändamål för stadens bästa”. Och vips trodde man att man kunde man använda pengarna till i stort sett vad som helst. Fast så lätt är det inte. Även om Péter Kovács i augusti sade att man kan använda avkastningen från Nymbergs fond för att driva ett nytt kulturhus, så går inte det.

De nya regler han själv var med att skriva och besluta om 2009, säger rent ut att medlen ”inte får användas för löpande driftskostnader, utan ska i allt väsentligt användas för finansiering av investeringar”.

Fakta:
Gottfried Wilhelm Nymberg föddes 1876 och växte upp i Höganäs, utbildade sig och efter karriär bland skånska kalkbruk flyttade han med familj till Falköping, där han förvärvade och rationaliserade kalkbruken i Västergötland. Nymberg stiftade en fond där hans arvingar, anställda i Falköping och Höganäs stad skulle få en tredjedel var av avkastningen.

Lasse Olsson

Lasse Olsson