Alliansen väljer mindre ishall i Jonstorp

Efter votering i kommunstyrelsen beslutade alliansen och SD att inte gå på det förslag till utbyggnad av ishallen i Jonstorp, som hockeyklubben förordar. Nu blir det bara en våning, gymmet blir 80 istället för 120 kvadratmeter stort och det blir inga möteslokaler.

Hockeyklubben i Jonstorp har 220 medlemmar.

Hockeyklubben i Jonstorp har 220 medlemmar.

– Vi avsätter max 10 miljoner, säger kommunstyrelsens moderate ordförande Péter Kovács. Men med ideella insatser och andra typer av bidrag, som klubben kan söka, kan de ändå komma väldigt nära det förslag de själva helst vill ha.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade för att man istället ska investera ytterligare 1,9 miljoner och bygga enligt det förslag som hockeyklubben står bakom.

– Det är viktigt att vi satsar så att vi redan nu tar höjd för att Jonstorps IF ska kunna spela i högre divisioner, säger Lennart Nilsson, S. Jag förstår inte alliansens njugghet med att snåla på ombyggnaden.

Den helt nödvändiga upprustningen av hallen, med bland annat nya, större omklädningsrum och förråd, beräknas kosta knappt 8 miljoner. Dessutom vill klubben få en hall som tillåter framtida spel i division 1.

Även Miljöpartiet menar att det hade varit bättre att satsa 11,9 miljoner och få en ishall med ett betydligt större gym – som ska vara öppet för allmänheten – och de extra klubb- och möteslokaler som finns med i klubbens förslag.

– Investeringen är aldrig den stora kostnaden för kommunen, säger Göran Lock. Det är driften som kostar pengar.

Enligt utredningen som kultur- och fritidsförvaltningen gjort uppskattas den årliga driftskostnaden för det alternativ alliansen valde till 0,9 miljoner. För det förslag som hockeyklubben, S och MP hade velat genomföra skulle driftskostnaden istället bli 1,1 miljon.

Ulf Molin, C, som också röstade för alliansen förslag, betonar att han hoppas på ett stort lokalt engagemang i hockeyklubben.

– Med ett engagemang bland de aktiva i Jonstorp tror jag man kan komma långt och även få en större känsla för att det är ens egen lokal, som man därför blir extra rädd om, säger han.

Péter Kovács betonar att kommunen nu förväntar sig att man i den nya hallen ger större möjligheter för flickor att träna, både hockey och på sikt även konståkning.

– Det satsas mycket på idrott för pojkar och jag skulle önska att det i framtiden blir fler tider för flickor och att man kan starta en konståkningsklubb. Hockeyn får maka på sig lite, så att både allmänhet och flickor också får attraktiva tider i den nya hallen.

Nästa steg är att frågan ska upp i kommunfullmäktige och Péter Kovács säger att investeringen kommer att vara med i budgeten för 2017.

Susanne Ravani Chefredaktör för Nättidningen Fyren Foto: Ester Sorri

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri