Alliansen svarar om Eric Ruuth

Tidigare beslutat effektiviseringsförslag i utbildningsnämnden den 30/5 2017 kommer inte att genomföras i sin helhet.

Pia Möller, utbildningsnämndens ordförande.
Foto: Chris Bergendorff

Enligt Alliansens budgetförslag för 2018 kommer utbildningsnämnden få ett tillskott om 7,7 miljoner kronor utöver tidigare planerade ram, att fördela i sin internbudget. Målet är att nämnden ska använda dessa pengar till att värna barn- och elevvärdet samt till att undvika neddragning av fritidsgårdsverksamheten under 2018. Planerat ska därför Eric Ruuths ungdomsverksamhet, dvs. fritidsgårdarna, få motsvarande resurser som man haft till fritidsgårdsverksamhet under 2017.

Musikundervisningen, dvs. piano, gitarr samt dans, är genom beslut i utbildningsnämnden den 19/9 2017 säkerställd och inte heller denna neddragning kommer genomföras.

Peters Schölander (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Pia Möller (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Ulf Molin (C)
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Fredrik Johannesson (KD)
Gruppledare

Louise Stjernquist (L)
Gruppledare

Läs även:

”Nedskärningarna slår hårt mot Eric Ruuth”

Spara

Spara

Spara