Alla brister åtgärdade i Brunnby

Samtliga brister på Brunnbyskolan är nu åtgärdade och Skolinspektionen kommer inte göra fler uppföljningar.

I Brunnby finns en av kommunens tre friskolor.

För ett år sedan, när Skolinspektionen gjorde sin regelbundna tillsyn av Brunnbyskolan, konstaterades brister på nio av nio möjliga områden och efter beslut i våras fick skolan på sig till augusti för att åtgärda problemen.

I september gjorde inspektionen ett nytt besök i Brunnby och ger nu skolan klartecken på alla områden.

– Skolan har antingen åtgärdat de brister vi påtalade i våras, eller satt igång processer för att arbeta vidare med frågorna, säger Vivianne Majoros Wastrell på Skolinspektionen.

En av de brister som fanns med i inspektionens tidigare beslut rörde särskilt stöd för elever som hade behov av extra anpassningar. Flera föräldrar vittnade om barn som inte fått den hjälp de behövde.

– Idag har skolan en elevhälsa med samtliga kompetenser och en elevhälsoplan, säger Vivianne Majoros Wastrell. Man har tagit fram nya rutiner för att skyndsamt utreda barnens behov av särskilt stöd och arbetar då tillsammans med specialpedagog, kurator och psykolog. Även rektorn medverkar i det arbetet.

Frågan om elevernas trygghet på skolan är nu ett prioriterat område i Brunnby. Man har startat ett trygghetsråd, genomfört trygghetsvandringar och skickat ut enkäter.

– Skolan har nya rutiner för att motverka kränkande behandling, säger Vivianne Majoros Wastrell. Man kartlägger problemen, har tagit fram en plan och sätter igång processer för det fortsatta arbetet.

– Även föräldrar och elever är delaktiga i de processerna och skolan bedriver nu ett systematiskt kvalitetsarbete med tydliga rutiner för att följa upp och dokumentera utvecklingen.

Brunnbyskolan har idag också tillgång till skolbibliotek, man har utökat mängden böcker för de äldre barnen, lånar e-böcker från stadsbiblioteket i Höganäs och åker dit flera gånger varje termin.

Susanne Ravani
Chefredaktör för
Nättidningen Fyren
Foto: Ester Sorri

Läs mer:

Beslut Brunnbyskolan 171025

Omfattande brister på Brunnbyskolan