Alla bjöds in men bara 115 svarade

Det gäller enkäten, som kommunen lagt ut på sin hemsida och där man bjuder in höganäsborna att komma med kompletterande idéer om ett kulturhus, som ska innehålla musikskola och bibliotek.

Den 14 augusti hade 170 personer varit inne och tittat på enkäten och 115 hade svarat. 51,3 % var män och 48,7% kvinnor. Strukturen var ganska lika fördelad i olika åldrar, kanske med undantag för de äldre av naturliga skäl. 50-59 år (24,3%), 40-49 år (23,5%), 30-39 år (20%), 60-69 år (19,1%) och 70-79 år (7,8%).

Det är självklart svårt att dra långtgående slutsatser, bland annat avseende antal svar i denna del av projektet, som handlar om frågeställningen – vad man vill komplettera med. Det kan å ena sidan vara kopplat till svårigheten att nå ut med budskapet, då kommunen inte gjort något egentligen utåtriktat mer än det man hittar genom att följa kommunen på hemsidan.

Det kan också vara så att frågeställningen där de viktiga komponenterna var givna inte bjöd in till verklig delaktighet.

Det är min förhoppning att kommunen tar till sig problematiken kring engagemang och undersökningsmodell och att höganäsborna i verklig mening får ge sin syn på kulturhuset. Alltifrån placering till innehåll.

Det är också glädjande att kunna konstatera att man använder ett professionellt företag för att kartlägga frågeställningen kring de effekter som till exempel placeringen av kulturhuset i hamnen kan få på besöksnäringen, ett levande centrum och handeln i centrala Höganäs.

Kulturhusfrågan är mycket viktig och det är min förhoppning att man öppnar upp för en bredare diskussion där frågan sätts in i ett större sammanhang med hela nordvästskåne som spelplan. Kulturhus är svåra projekt. Det vet vi som följt Dunkers några år.

Kjell Cronert

Kjell Cronert