Monthly Archives: juni 2018

Viktiga hamnfrågor kräver svar

Innan medborgardialogen om hamnen i Höganäs avslutas och i god tid före höstens val, är det fyra frågor som politikerna måste besvara. Dialog med medborgarna är strålande och helt nödvändigt, men ansvariga politiker måste även våga ta debatten om de grundläggande förutsättningarna för hamnens framtid. Annars riskerar ett ambitiöst dialogarbete inte bli annat än ett…

Lerbergsvägen förr & nu

På 1940- och 50-talen fanns det flera livsmedelsaffärer utmed Lerbergsvägen. Kom man söderifrån hade man Inga Fredrikssons Speceriaffär i korsningen vid Ekgatan. Borta vid Tallgatan låg Strandbacka Bageri, på 37:an P A Ekroths Speceri- & mjölkaffär och därefter Amandas Specerier. Lerbergsvägen svängde sedan av upp mot kyrkan där en liten Konsumbutik låg i ett hus…