Monthly Archives: januari 2018

Smutsiga klassrum

Som hårt arbetande skattebetalare förväntar man sig att det hålls rent i våra offentliga miljöer och framför allt i skolorna. På varje skola är det rektorn som är arbetsmiljöansvarig och ska säkerställa att städningen utförs enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tyvärr är det få rektorer som verkligen förstår sitt ansvar utan istället skyller ifrån sig på kommunens…

Bessie kan vinna prestigefull utmärkelse

Den genomgripande renoveringen av Svanshallsbåten Bessie kan bli vald till “Årets renovering 2017” i det brittiska båtmagasinet Classic Boat. Martin och Mathias Ravanis på Nyhamns Såg & Båtbyggeri i Bräcke ägnade drygt 1 800 arbetstimmar åt att ge bröderna Wallins fiskebåt nytt liv och nu är renoveringen en av sex nominerade i klassen båtar under…

Låt hamnen förbli rekreationsområde

Kommunen arbetar just med att formulera riktlinjer för en framtida utformning av Höganäs hamnområde. Det första utkastet var mycket vagt formulerat och ett slutligt förslag kan förväntas vara ungefär lika luddigt. Några av de viktigaste frågorna har man hittills undvikit helt. Riktlinjerna måste beakta folks önskan att få ha kvar området som ett rekreationsområde. Allt…