Monthly Archives: november 2017

Politiker flyr verkligheten

Vår begäran att ta bort den grova träflis som stänger ute stora grupper kommuninvånare från tillgänglighet till det uppskattade naturområdet Ärtan & Bönan ställdes till samtliga politiker i kommunstyrelse och byggnadsnämnd, men enligt uppgift har vår skrivelse inte varit uppe till behandling och beslut där. Gustav Wingårdh och Ulf Molin talar därför för sig själva…

Politikernas svar om träflisen

Den träflis som lagts ut på stigarna på Ärtan & Bönan är långt mycket bättre för tillgängligheten än tidigare leriga stigar. Träflisen kommer efter ett tag att stabiliseras som underlag och vid kommande underhåll av stigarna kommer det att ske i samråd med handikappombudet. Ärtan & Bönan är detaljplanelagd, men området omfattas inte av reglering…

Bort med träflisen på Ärtan & Bönan

När promenadstigarna på Ärtan & Bönan i början av sommaren belades med grov träflis blev detta – tidigare för alla tillgängliga och uppskattade naturområde – över en natt otillgängligt för personer som nyttjar rullstol, rullator, käpp med flera. I olika omgångar har funktionshinderföreningarna på plats med rullstolsburna testat framkomligheten med ständigt nedslående resultat. Föreningarna har…

Likhet inför lagen?

Ordföranden för byggnadsnämnden här i Höganäs har säkerligen en bil. Kanske en som han sätter stort värde på och som han verkligen har behov av. Låt oss anta att den blir stulen men återfunnen och att man griper den som stal den. Nu anses väl inte bilstöld som något särskilt grovt brott, så den skyldige…

Shut up and calculate

För hundra år sedan, när jag gick på Journalisthögskolan på Andra Lång, var chalmerister en hop hopplöst nördiga pojkar med fåniga kepsar och utan synbar kontakt med verkligheten. Idag, när min naturvetenskapsälskande dotter läser sin master i teknisk fysik på Chalmers, ser jag hur less hon är på devisen ”Shut up and calculate” och inser…