Monthly Archives: september 2017

Ställ bilen & använd fötterna

Vi har ben, vi kan gå! …och med tanke på hur många timmar vi spenderar sittande på möten så vore det väl riktigt hälsosamt för oss att promenera eller cykla istället för att ta bilen. Jag pratar naturligtvis om den nyligen uppmärksammade reseersättning som vi fritidspolitiker får ut om vi bor utanför centralorten. Det är…

Brist på skollokaler redan 2018

Redan nästa år behöver grundskolorna i Höganäs utöka sina lokaler med 15 procent jämfört med idag, samtidigt som man ska spara pengar. Den slutsatsen drar den arkitektbyrå, som på uppdrag av kommunen har utrett de framtida behoven. På grund av planerna att placera ett nytt bibliotek mellan Stadshuset och Bruksskolan, utreds just nu vilka konsekvenser…