Monthly Archives: juni 2017

Vad vill Liberalerna egentligen?

Hur ska Liberalerna egentligen ha det; är man för eller emot de föreslagna sparbetingen inom skolan och ungdomsverksamheten? I utbildningsnämnden (UN) i torsdags var vice ordföranden Louise Stjernquist tyst och reserverade sig inte heller mot de orimliga sparbetingen. Omedelbart efter mötet i nämnden skriver hon sedan på sin blogg att dessa neddragningar “under inga omständigheter…

Sista ordet är inte sagt

Direkt efter utbildningsnämndens möte den 30 maj skrev jag på min blogg att jag under inga omständigheter tycker att föreslagna neddragningar inom skolan är ok. Jag pekade också på de punkter som jag lyckades få en djupare konsekvensanalys för, däribland Lotsen & Kompassen, språkspåret, kulturskolan och fritidsgårdarna. Genom de ändringar vi fick övrig allians att…

Höganäs behöver en revolution

Den senaste tiden har de ekonomiska problemen i Höganäs dykt upp till ytan, precis som man säger att ”det som göms i snö kommer upp i tö”. Den unika ekonomiska styrningen i Höganäs, som utgår från likviditetsstyrning – det vill säga att kommunen inte ska ta lån för att finansiera sina investeringar – börjar nu…

Spara på byråkrater – inte på barn

Barnen är vår allra finaste gåva. De är vår framtid, vår stora glädje också vår oro. Som föräldrar, mor- och farföräldrar har vi ett ansvar för att barnen i vårt samhälle får växa upp i trygghet och ges möjligheter till utveckling. Detta ansvar vilar självklart också på kommunen och deras politiker. Vi betalar ju ansenlig…

Från Mallorca till Höganäs

Fyrens trogna globetrotters kollar självklart upp fyrtorn varhelst de råkar befinna sig i världen. I junis rådande höstrusk dök därför bilden på Far de Fermentor på Mallorcas nordligaste udde upp på redaktionens bildskärmar. Efter sex års hårt arbete i ogästvänlig terräng, var fyrtornet färdigt att tas i bruk den sista april 1863. Biskopen på ön…

Tungt ägande ställs mot ringa kulturvärde

För tredje gången godkänner byggnadsnämnden i stort sett samma bygglovsansökan som tidigare och striden om det hårt kritiserade fritidshuset på Brovägen i Nyhamnsläge fortsätter. Bägge de andra byggloven har upphävts av högre instans och den planprocess som kommunen startade i februari 2016 har lagts i malpåse. Avsikten med den planerade detaljplaneändringen i hamnområdet var att…

Kommunikation viktigare än skola?

Höganäs kommun måste spara. Detta enligt de styrande politikerna. Därför måste budgeten för bland annat utbildningsförvaltningen kraftigt bantas med negativa konsekvenser för barn och ungdom till följd. Också de anställda inom verksamheten drabbas. Är detta verkligen nödvändigt? Kommunen är en av de bästa i landet vad hantering av ekonomin beträffar. Också detta enligt de styrande…

Budgetarbetet inte klart förrän i höst

Det har förekommit en del insändare och artiklar kring det budgetarbete som kommunens olika nämnder och förvaltningar håller på med just nu. Insändarna uttrycker en oro för de åtgärder som beskrivs och vilka effekter det får för våra medborgare. Vi har full respekt för denna oro, men vill understryka att det ännu inte är några…