Monthly Archives: mars 2017

Byråkratin slog till mot Ärtklubben

Under 35 år har medlemmarna i Ärtklubben i Viken käkat ärtor och fläsk tillsammans, under muntra former men nu är det slut på glädjen. Deras klubb måste underkastas livsmedelslagarnas stränga kontroll. Och hur man ska tackla framtiden vet medlemmarna inte idag. Utan myndigheternas vetskap kalasade man på ärtor och efterföljande pannkakor, år efter år. Men…

Dialog om Folkparken har startat

På torsdagen träffade Folkparksstyrelsen kommunstyrelsens nya ordförande Peter Schölander, för att diskutera förutsättningarna för ett nytt Folkets Hus i parken. Från att ha varit överens blåste det upp till konflikt mellan parterna när styrelsen överklagade det nya bygglovet för ett LSS-boende mitt emot det planerade Folkparksbygget. Efter mötet är styrelsens ordförande Kerstin Schultz förhoppningsfull inför…

Länsstyrelsen tar inte upp överklagandet

Länsstyrelsen avvisar Folkparksföreningens överklagande om LSS-boendet i Folkparken och menar att föreningen inte kan räknas som sakägare, eftersom köpeavtalet inte är påskrivet av kommunen. Meningen var att kommunen skulle skrivit på köpeavtalet i december, efter att kommunfullmäktiges beslut i ärendet vunnit laga kraft. Men efter Folkparksföreningens överklagande vägrade det före detta kommunalrådet Péter Kovács skriva…

Kritik mot höga hus kommer från hela Viken

Det är inte bara boende i Gamla Viken som är motståndare till höga hus i byn. Nästan 40 procent av de vikenbor som skickat in kritiska synpunkter mot kommunens planer för potatisåkern bor i byns nyare delar, öster om Hälsingborgsvägen. Sammanlagt har det kommit in cirka 140 yttranden från privatpersoner och enbart två av dem…

Värmande halsduk på plats

Eftersom våren envisas med att dröja och en halsfluss inte är något att leka med för världens högsta djur, har flitiga stickentusiaster i Höganäs sett till att Sundstorgets stolthet inte behöver frysa. För snart ett år sedan började stickorna arbeta, med målet att ge den åtta meter höga stålgiraffen en 80 meter lång halsvärmare, som…