Monthly Archives: januari 2017

Infekterad strid om LSS-boende

En onödig principfråga eller en genuin vilja att värna utsatta medmänniskor? Meningarna om överklagandet av LSS-boendet i Folkparken går starkt isär och debatten har vuxit till stormstyrka under jul- och nyårshelgerna. – Idag fick jag återigen besked från kommunchefen Herman Crespin att man inte tänker skriva på köpeavtalet, förrän frågan om överklagandet är löst. Kommunen…

Varför göra åtskillnad mellan människor?

Kerstin Schultz skriver i sin insändare 3 januari att placeringen av LSS-boendet hamnar i en del av parken som, enligt detaljplanen, inte ska innehålla bostäder. Det är ett helt felaktigt påstående. Vad som inte framgår av Kerstin Schultz insändare är att huset som ska ha LSS-boendet på bottenvåningen är på totalt åtta våningar. De sju…

Vi använder ingen som slagträ

Återigen är tonen från folkparksföreningens ordförande uppskruvad och indignerad. Kerstin Schulz skriver att det är osmakligt att använda en utsatt grupp som slagträ för att bryta mot regler. Vi använder ingen som slagträ, vi vill bygga ett fint LSS-boende i folkparken och Kerstin med kollegor i folkparksstyrelsen vill stoppa det. Så enkelt är det faktiskt!…

Fontän trots allt i Kvickbadet

Blickfånget i form av en fontän ute i Kvickbadet blir klart inför badsäsongen 2017, men det var nära att det inte blev någon fontän alls. Redan i april ska vattenstrålarna skjuta i höjden från en plats 70 meter utanför bastun och på natten belyses strålarna underifrån med olika färger. – Den skulle varit färdig förra…

Otroligt lågt!

Vad är folkparksföreningens styrelse egentligen ute efter och är det verkligen något att skapa en höna av? I en artikel i HD gällande LSS-boende, som följdes av svar från Péter Kovács och Peter Schölander här i Fyren, gömmer sig folkparksföreningens ordförande Kerstin Schultz bakom detaljer för att försvara att hon gått i spetsen för att…