Monthly Archives: januari 2017

Ja till högt bostadshus i Flora

En enda ny illustration av bostadshuset i kvarteret Flora – det blev resultatet av återremissen av ärendet från kommunstyrelsens möte för två veckor sedan. Ikväll sade kommunfullmäktige ja till detaljplanen. – Nu har vi fått en stor koloss på fem-sex våningar, inget slutet kvarter, ingen tyst sida och en stor parkering, sade Göran Lock (MP),…

Lösning i sikte för Folkparksfrågan

Nu ska kommunledningen förhandla med Folkparken, läget är inte längre låst. Alliansen lyssnade på Göran Lock (MP) vid ett extra möte i kommunstyrelsen på torsdagskvällen och svängde 180 grader. Nu kan man kan tänka sig att föra seriösa förhandlingar med Höganäs Folkets Hus och Parkförening. Göran Locks försökte medla i den känsliga situationen vid sammanträdet…

Hamnen kraftigt förorenad

Den lilla inre hamnen i Höganäs småbåtshamn är kraftigt förorenad av miljögifter från båtarnas bottenfärger, och nu vill Höganäs Båtsällskap göra något åt saken. Föreningen har begärt samråd med länsstyrelsen och får draghjälp av kommunens tekniska förvaltning. Det handlar om tennföreningen tetrabutyltenn TBT som numera är förbjuden att använda, men som finns lagrad ett stycke…

Staten köper fel reservat

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen fortsätter med samma strategi som tidigare, när de nu köper in mark på Kullaberg för att kunna skydda området som naturreservat. Skillnaden denna gång är att östra Kullaberg redan är ett naturreservat! Det gamla reservatet har inte fått tillräckligt skydd, vilket inte är ovanligt. Anledningen är att den kommersiellt drivna skogsskötseln passar…

Bakläxa för Flora

Det blev återremiss för detaljplanen för kvarteret Flora i centrala Höganäs, när kommunstyrelsen sammanträdde på tisdagen. Nu måste mer detaljerade illustrationer tas fram, där man tydligt ser hur den föreslagna byggnaden ser ut i den befintliga stadsmiljön. Det var Miljöpartiets Göran Lock som yrkade på att återremittera frågan och han fick stöd från både Socialdemokraternas…

Pengarna är slut, kommunen tvingas låna

  Höganäs tvingas i år låna pengar externt till verksamheten – Ekonomikontoret slog larm i förra veckan, det behövs akut 145 miljoner kronor kontant. – Likviditeten är ansträngd skriver kommunledningskontoret. Man anger flera skäl. Just nu är det att migrationsverket dröjer med utbetalning av sitt statsbidrag. Därutöver ska kommunen betala 25 miljoner i pensionskostnader, som…

Minneskonsert i Mölle

Den 17 januari ordnar Mölle By- och kulturförening en musikkväll till minne av Möllebon och violinisten Meme Åkesson, som hastigt avled 2009. Meme Åkesson blev först i Sverige när hon år 2003, vid 32 års ålder, spelade in Bachs samtliga verk för soloviolin. Meme Åkesson växte upp i en miljö präglad av både musik och…

Kullabygdsviolinisten som blev historisk

Efter Meme Åkessons inspelning 2003 dröjde det nästan tio år innan ännu en svensk violinist vågade ta sig an utmaningen att spela in Bachs samtliga verk. Först 2012 gick den då 58-årige violinprofessorn Mats Zetterqvist, konsertmästare i Sveriges Radios symfoniorkester 1989-94, i Meme Åkessons fotspår. Dessa är de hittills enda svenska violinister som genomfört det…