Monthly Archives: december 2016

Saknar sakliga argument

Replik till “Krav på hearing om bolagiseringen”: Möjligheten att förbättra kommunens vård kan bli en stor fördel, kanske den största, med dagens bolagstankar. Sakliga argument mot dessa tankar finnas säkert, men sådana har inte framkommit i inlägget från Maria Hagberg, Kerstin Nilermark och Kerstin Schultz. Dess innebörd är nämligen att framhäva en anad utveckling i…

Ransvik räddas bäst som privatbostad

Ransvik är en unik, säregen idyll som måste bevaras och det sker säkrast som privatbostad, när kommunen inte visat intresse att köpa fastigheten. Höganäs kommun propagerar för fritt företagande, då borde man också stå bakom valfrihet och flexibilitet. Man kan givetvis inte tvinga en näringsidkare med friköpt fastighet på friköpt mark att driva verksamhet i…

Péter Kovács: “Pinsamt med partistödet”

– Det är klart att det pinsamt att vi behöver ändra reglerna i efterhand, men demokratin är så viktig att en persons misstag inte ska få äventyra ett helt parti. Det säger Péter Kovács inför regeländringen som behandlas i kommunfullmäktige den 15 december. Alliansen vill ändra reglerna för partistöd i efterhand så, att Moderater och…

Tänt var det här!

Många höganäsbor har undrat varför gatubelysningen inte släcks under dagarna som vanligt. Allt beror på julgranar och juldekorationerna i centralorten. Ljusslingorna är ihopkopplade med gatubelysningen, vilket innebär att man inte kan släcka gatubelysningen separat. För att dekorationerna ska komma riktigt till sin rätt under mulna och tråkiga dagar har kommunens politiker bestämt att ljuset ska…

Lottade medborgare ett bra förslag

Johan Fischer skriver i Fyren om hur demokratin skulle kunna utvecklas vidare. Att detta skulle behövas är fullkomligt klart. Jag tycker metoden borde diskuteras. Kanske kunde den utformas att passa också i Höganäs. Det vore välkommet, eftersom det idag inte förekommer någon meningsfull dialog mellan politiker och medborgare. Bara ett fåtal av oss medborgare engagerar…

Krav på hearing om bolagiseringen

I vår hemkommun Höganäs vill man bolagisera delar av socialförvaltningen. Vi ser stora problem med insyn och rättssäkerhet för medborgarna, om det blir verklighet. Kommunen vill bolagisera allt under socialförvaltningen som inte är myndighetsutövning. Vi hyser allvarlig oro för vad det innebär för skattebetalarnas och kommuninvånarnas insyn i de tilltänkta bolagiserade verksamheterna. Vi undrar också…

Lottade medborgare

Har vi för många val och omröstningar? Den representativa demokratin krisar. Det påstås att många ”överhetsförslag är odemokratiska”. Det sägs att beslut görs ovanför medborgarnas huvuden. Ett faktum är också att medlemskap i partier sviktar. Alla krispåståenden vittnar om upplevda frustrationer eller oförrätter, enskildas eller kollektivets, stora som små. Detta är en verklighet för många.…