Monthly Archives: november 2016

Alliansen kräver pengarna på bordet

De styrande i Höganäs ger sig nu själva rätten att ändra gällande regler i efterhand till egen fördel och betalar ut hundratusentals kronor i partistöd som man inte hade rätt till. Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna häller pengar över de partier som mist sin rätt till bidrag enligt regler de själva tidigare skapat. Kommunstyrelsen tisdag:…

Höganäs Energi vann dragkamp om grävning

Nästa vecka börjar Höganäs Energi gräva för att installera fiber i östra Höganäs. Efter förhandlingar har man nu kommit överens med Bredbandsbolaget om hur samarbetet ska gå till. – Nu är det full fart och det känns positivt, säger Benny Ulmestig, vd för det kommunalägda energibolaget. Thomas Bäckström, försäljningschef för villafiber på Telenor, som äger…

Vårdbolag ger högre kvalitet

Det har föreslagits att Höganäs kommunvård inte längre ska vara en del av en förvaltning utan drivas av ett kommunägt företag. Om detta kan ge något momspositivt är i grunden ganska ointressant. För alla med vårdbehov finns mycket, mycket viktigare skäl. Det väsentliga är nämligen att ett bolag kan ge vårdbehövande kommuninvånare högre vårdkvalitet än…

(M)issade datum – förlorar 285 000 kr

Moderaterna i Höganäs slarvade och förlorar 285 000 kr i partistöd. Men istället för att ta konsekvenserna av slarvet vill partiet i efterhand ändra de regler man införde för två år sen. Och så vill man att de nya reglerna ska gälla retroaktivt. Också Sverigedemokraterna missade reglerna och kom in med ansökan två månader för…

Växande småstadscharm?!

Fem byggstenar listas som viktiga i kommunens vision för ett framtida Höganäs. ”Växande småstadscharm” är en av dessa. Men för inte länge sedan byggdes ett första höghus i Höganäs, en byggnad som förvandlade en vacker, trädbevuxen grönyta till ett otrivsamt blåshål. Folk protesterade. Men det hjälpte inte. Huset skulle ”sätta Höganäs på kartan” – men…

Länsstyrelsen sågar ny översiktsplan

– Visioner och drömmar räcker inte, kommunen måste ta fram tydliga instruktioner så att resurserna används där de gör bäst nytta, säger Hanne Romanus, ansvarig handläggare för länsstyrelsens kritiska yttrande över Höganäs förslag till ny översiktsplan. Kritiken från länsstyrelsen är omfattande och berör allt från riksintressen till markanvändning, infrastruktur och framtida klimatförändringar. – Det här…

Vem bestämmer över detaljplanen?

– Man kan inte göra en detaljplan och sedan säga att man inte tänker genomföra delar av den förrän politikerna tycker det är dags, säger Kerstin Nilermark, tidigare samhällsbyggnadschef i Höganäs. Det är att sätta den demokratiska processen ur spel. I våras blåste det upp till storm i Viken. I samband med samrådet om detaljplanen…