Monthly Archives: september 2016

Världsomseglare utan vatten

Elma Oijens fina staty av de tre barnen på väg ut i välden på sin lilla flotte har saknat vatten under lång tid. Anneli Sjöborg är ansvarig för kommunens konstinköp och omvårdnaden av alla statyerna. I början av sommaren påpekade jag att skulpturen med barnen saknade vatten, vilket Kultur- och Fritidschefen Anneli*Sjöborg inte lagt märke…

Stensatta refuger i Viken

De två stenarbetarna Pawel och Pawel jobbar idogt med att få de nya stenrefugerna färdiga så att Höganäsvägen genom Viken blir mer trafiksäker. Mitt i stensättningen kommer en tjockare stolpe tryckas ner och i varje ände blir det mindre pinnar med reflexer. Allt för att hindra bilarna från farliga omkörningar på den avsmalnade vägen.  Det…

Kritik mot planförslag i Viken

Länsstyrelsen är kritisk till nya bostäder i södra Viken och menar att för mycket jordbruksmark försvinner, avståndet till bussarna blir för långt och området hamnar för nära 111:an. Det handlar om det planerade området med runt hundra bostäder söder om Karlfältsvägen och upp mot 111:an i Viken. I anslutning till bostäderna vill kommunen även placera…

Rent vatten kräver sprängningar på Kullaberg

Åratals problem med kranvattnet på Kullaberg kan få ett slut och nästa sommar kanske det finns kommunalt vatten och avlopp på berget. Det är vad Daniel Åberg hoppas på efter sommarens provtagningar. Han är länsstyrelsens platschef och ansvarar också för att dricksvattnet är användbart i stugor, kiosker, restauranger och tappställen. Också denna sommaren var bekymmersam:…