Monthly Archives: juni 2016

Skäggbarn eller människa – vem är du?

En förtrollande vacker försommarkväll i det som är min plats på jorden. Stilla, varmt, nyutslagna, orörda vallmo, stadiga lupiner, pionknoppar på gränsen att spricka ut i blom. Här, på en bondhög i Skåne, har jag snart tillbringat 25 år av mitt liv, nästan hälften av min tid på jorden. Tre barn – nu unga, egensinniga…

Nej till höga hus i Viken

Kommentar till plan-och bygglovsavdelningens information kring ny detaljplan för Viken 26:15 mfl, allmänt kallat ”Potatisåkern”. I gällande översiktsplan från 2008 för Viken beskrivs byn på följande sätt: ”Gamla Viken är en kulturmiljö av riksintresse med stort bevarandevärde.” ”Det är angeläget att kvaliteterna från det ursprungliga kustsamhället med fiske- och skepparbebyggelse och Vikens identitet med bl.…

Ensamkommande startar förening

Ett möte på Örestrand i torsdags resulterade i att ett 40-tal ensamkommande flyktingpojkar i Kullabygden bildade Sveriges Ensamkommandes Förening Höganäs. Riksförbundet SEF har funnits sedan 2012 och idag finns ett tiotal lokalföreningar på olika platser, bland annat i Malmö. Mohammad Zia, en 18-åring från Afghanistan som nyligen fick uppehållstillstånd i Sverige och bor på Örestrand,…

Upptäck lanthandeln i Brunnby

På söndag, den 5 juni, öppnas dörren till Kullabygdens första affär – Agardhs lanthandel i Brunnby. Från 13.00 kan man uppleva hur en av bygdens viktigaste mötesplatser såg ut, långt före streckkodernas tid. Redan under mitten av 1830-talet startade Hans William Agardh en liten handelsbod i byn och 1852 fick han det officiella tillståndet av…